Tembang kabangsan

Tembang kabangsan utawi salebetipun ing (basa Indonésia : Lagu Kebangsaan) punika tembang ingkang andadosake pralambang ing salah satunggaling nagara utawi laladan.Asring tetembangan kabangsan dipuntétépake salebetipun ukum, minangka utawi nyatakake tembangpunika adi karya salah satunggalipun nagara, ugi kathah tembang nagara ingkang boten kaiket déning ukum kaya ta tembang kabangsan Inggris, God Save The Queen.

Katarangan ing nginggil punika saged dipunbentenake minangka tembang kabangsan kaliyan tembang patriotik punika ka bentenake ing babagan ukum sah ing saben-saben nagara utawa bangsa bangsa. Banjur tembang kabangsan andadosake tembang kabangsan ingkang dados tembang resmi ing salah satunggalipun nagara utawi dherah ugi. Tembang Kabangsan Indonésia karipta déning panjenenganipun Wage Rudolf Soepratman.

Deleng ugi

besut