Tembung rurabasa

(Kaelih saka Tembung Rurabasa)

Tembung rurabasa iku tetembungan sing ajeg panganggoné sanadyan salah kaprah, nanging manawa dibeneraké malah dadi ora lumrah. Tuladhané yaiku:

  • mangan awan = mangan sega wanci awan
  • mènèk klapa = mènèk wit klapa
  • ndhudhuk sumur = ndudhuk lemah digawé sumur
  • nglinting rokok = nglinting klobot digawé rokok
  • nulis layang = nulisi dluwang supaya dadi layang
  • nunggu manuk = nunggu sawah supaya pariné ora dipangan manuk