Tembung sesulih pitakèn

Tembung sesulih pitakèn punika satunggiling tembung sesulih (Basa Indonésia: kata ganti) wonten ing Basa Jawi. Tembung sesulih pitakèn kénging kanggé pitakèn barang, tiyang, utawi kawontenan. Tuladhanipun: apa, sapa, ngapa, yagéné, généa, endi, kapan, priyé, kepriyé, pira.