The Lake House

The Lake House inggih punika filem romantis Hollywood Amérikah Sarékat ingkang dipundamel déning Warner Bros Picture taun 2006. Para paraga filem punika antawisipun Keanu Reeves minangka Alex lan Sandra Bullock minangka Kate, nyariyosaken babagan katrésnan ingkang dumunung wonten kalih kala mangsa ingkang bènten. Kate nglampahi gesang ing taun 2006, sawatawis Alex wonten ing taun 2004. Nanging pungkasipun, kekalihipun saget pinanggihan wonten wekdal ingkang sami. Cariyos ing The Lake House sajatosipun kapundhut saking filem Koréa Kidul, jejudhul Siworae (2000)[1][2][3][4]

The Lake House (2006)
The Lake House.jpg
DisutradaraniAlejandro Agresti
DiprodhuseriDoug Davison dan Roy Lee
Ditulis déningDavid Auburne
DibintangiKeanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, dan Christopher Plummer
DimusikiRachel Portman
Dibabar déningWarner Bros. Pictures
Suwéné
105 menit
Nagara Amérika Sarékat
BasaBahasa Inggris

RingkesanBesut

Kate Forster (Bullock) punika salah satunggalipun dokter ing griya sakit, èstu kagèt rikala piyambakipun mirsani satunggalipun priya pejah wonten kacilakan margi, sinaosa piyambakipun sampun ngupados nulungi priya punika. Mirsani kaanan punika, Dr. Klyczynski (Shoreh Aghdashloo), réncangipun Kate, ndhèrèk prihatos lajeng maringi pamikiran supados ngénggar-énggar manah wonten katebihan. Piyambakipun lajeng dhumateng griya kaca sapinggiripun telaga, kagunganipun.

Nalika Kate sampun ngalih wonten apartemèn, tanpa kanyana sarana griya kaca punika piyambakipun sesambetan miyos serat kaliyan Alex Wyler (Keanu Reeves) ingkang badé nyéwa. Serat-serat ingkang katampi mboten miyos kantor pos, nanging kotak serat sangajengipun griya. Kekalihipun wangsul-winangsul serat, nanging sami mboten pitados nalika maos tanggal, ing mriku kaserat bènten taun. Kate tansah nyerat taun 2006, sawatawis Alex nyerat taun 2004. Nalika prakawis punika dipuntegesi, saé Ket ugi Alex tetep mboten pitados, kangmangka serat-seratanipun dumados kanthi wekdal ingkang rikat. Pungkasanipun Kate ngaturi pirsa supados manggihi wonten apartemènipun jumbuh kaliyan alamat ingkang sampun kaserat. Nanging Alex namung manggihi proyèk yasan ingkang saweg dipuncakaken, sinaosa ing mriku kaserat aran apartemènipun.

Alex Wyler punika satunggalipun arsitek handal yang memiliki gayutan kurang akur dengan ayahnya, yang juga seorang arsitek kondhang, Simon Wyler (Christopher Plummer). Meski memiliki masa lalu yang menyakitkan dengan ayahnya, Alex sebenarnya sangat menyayangi Simon dengan segenap hatinya. Simon sendiri ya iku orang yang berada dibalik kesuksesan Alex sebagai arsitek.[5] Mboten jumbuhipun katrangan saking Kate, ugi katrangan saking Alex ndadosaken kekalihipun rumaos ngalami cariyos ingkang anèh.

Sinambi tetep serat-seratan, Kate dados kemutan bilih rumiyin pranyata naté mirsani Alex, inggih punika ing stasiun sepur nalika bukunipun katilar lan kacepeng déning Alex, ugi nalika wonten adicara ambal warsanipun Alex. Lajeng Kate nyuwun supados Alex supados tumuju wonten satunggalipun papan panggènan ing taun 2004, nengga wonten restauran ing taun 2004, saperlu supados Kate saget pinanggih. Nanging sedayanipun mboten saget kaleksanan. Pungkasanipun Kate badhé medhot sesambetan kaliyan Alex lan nyobi nglampahi pagesangan ing kasunyatan. Nata malih amrih saget ngrengkuh karahayon, awit saking sesambetanipun kaliyan Morgan (Dylan Walsh), sapunika saweg radi renggang.

Ndilalah, nailka Kate lan Morgan badhé ndandosi griya, kekalihipun nyuwun pitedah dhumateng konsultan Henry Wyler ingkang pranyata sadhèrèk sepuhipun Alex. Wonten ing mriku Kate mirsani sunggingan griya kaca sapinggiripun telaga kagunganipun, wonten témbok kantor. Nalika Kate nyuwun pirsa, punika sunggingan sinten, Henry Wyler ngaturi pirsa bilih sunggingan punika kadamel déning Alex Wyler ingkang sampun séda kalih taun kepengker, (14 Fèbruari 2004) jalaran kacilakan margi. Kate tuhu kaget amargi ngertos kadadosan punika lan mbekta dhumateng griya sakit, priya ingkang nandang kacilakan punika. Kate saweg mangertosi bilih priya punika Alex ingkang dèrèng dangu punika asring sesambetan miyos serat. Kangmangka Kate kadhung tresna dhumateng Alex.

Ingkang maraganiBesut

  • Keanu Reeves - Alex Wyler
  • Sandra Bullock - Kate Forster
  • Christopher Plummer - Simon J. Wyler
  • Ebon Moss-Bachrach - Henry Wyler
  • Shohreh Aghdashloo - Dr. Anna Klyczynski
  • Dylan Walsh - Morgan Price
  • Willeke van Ammelrooy - Mrs. Forster
  • Lynn Collins - Mona

Ugi pirsaniBesut

RujukanBesut