Timbangan

Timbangan utawa dacin iku piranti sing dianggo ngukur bobot siji barang. Timbangan dilebokaké kategori sistem mekanik lan uga elektronik.

Timbangan mekanik
Timbangan elektronik

Jinis timbanganBesut

Miturut panggunaané timbangan dipérang: