Transkripsi

Transkripsi yaiku alih tulis kanthi nggunakaké aksara kang padha karo aksara kang ana ing teks asal. Tuladhané, yèn teks asli katulis nganggo aksara Jawa alih tulis uga nganggo aksara Jawa, lansapanunggalané.

Ana rong metode transkripsi, yaiku metode transkripsi diplomatik lan metode transkripsi standar.[1]

RujukanBesut

  1. Mulyani, Hesti (2015). KOMPREHENSI TULIS. Yogyakarta: Astungkara Media. p. 106. ISBN 978-602-17858-0-5.