Wikipédia:Angkringan Basa


1814 CE Ramayana manuscript, Serat Rama Keling, Javanese version.jpg
1814 CE Ramayana manuscript, Serat Rama Keling, Javanese version.jpg

Papan iki kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug prakara basa Jawa kang gegayutan Wikipédia Jawa. Yèn kowé kangèlan anggoné nggolèk tembung utawa pertalan (tarjamahan) Jawa kang trep nalika nulis artikel, mangga maraa ing kéné saperlu nggenahaké prakaramu. Wong liya bokmanawa bakal awèh panemu utawa pitulung. Aksara Jawa ing Wikipédia migunakaké Wewaton Sriwedari Gnome-mime-application-pdf.svg Wikisource-logo.svg.

Rembug bab samubarang kajaba bab basa Jawa bisa koaturaké ing Angkringan Liyané.

COLLECTIE TROPENMUSEUM Manuscript op boombast TMnr 6057-1.jpg
Twemoji 2615.svg Breezeicons-apps-48-lokalize.svg Emojione 2696.svg Breezeicons-categories-32-applications-development.svg Icons8 flat idea.svg Icons8 flat news.svg Breezeicons-apps-48-artikulate.svg Icons8 flat mind map.svg
Balik munggah
Paugeran

Pranala jaba

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab PajegBesut

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab pajeg sing sawatara tembungé daktemu ing Javanese-English Dictionary déning Horne (1974), déné sawatara liyané dakréka dhéwé. Bokmanawa bisa migunani tumrap liyan.

 • pajeg = pajak (id); tax (en, Horne 1974)
 • tarikan = pungutan (id); charge (en)
 • warga pajeg = wajib pajak (id); taxpayer (en, Horne 1974)
 • sawongan = individual (en)
 • bebadan ukum = legal entity (en)
 • blanjaning nagara = government spending (en)
 • butuhing warga = public expenditures (en)
 • mingkuh saka mbayar pajeg = evasion to taxation (en)
 • pajeg sanalika = direct tax (en)
 • pajeg ora sanalika = indirect tax (en)
 • tata pajeg = tax system (en)
 • angka persènan rata = flat percentage rate (en)
 • pikolèh taunan = annual income (en)
 • pikolèh sawongan = individual income (en)
 • pikolèh bebadan = corporate income (en)
 • pajeg bandhan = wealth tax (en)
 • pajeg warisan = inheritance tax (en)
 • pajeg palemahan = estate tax (en)
 • pajeg bebungahan = gift tax (en)
 • pajeg darbèn = property tax (en)
 • pajeg adolan = sales tax (en)
 • pajeg opahan = payroll tax (en, Horne 1974)
 • angslah/panarikan pajeg = taxation (en, Horne 1974)
 • tuwuhing ékonomi = economic growth (en)
 • karaharjan ékonomi = economic welfare (en)
 • kinukum = dihukum (id)
 • kawiyak = terungkap (id)
 • balé-wisma = rumah tangga (id); household (en)
 • jejer = topik (id); topic (en)

Wirjadisastra (rembugan) 24 Januari 2021 09.01 (UTC)

Pertalan Jawa-Indonesia saka artikel Perang Jawa (1741–1743)Besut

Iki sawatara tembung kang daktemu ing bausastra nalika mertal artikel Perang Jawa (1741–1743) saka basa Indonésia menyang basa Jawa. Tembung sing dakréka dhéwé daktengeri *.

 • bandhanganing perang = rampasan perang
 • bebantheng = pejuang
 • bubrah = jatuh; hancur (kekuasaan, bangunan)
 • bulu bekti = upeti
 • cengkah = konflik
 • dalan gladhagan* = jalan angkutan barang
 • dalan playu = jalan melarikan diri
 • darah = keturunan
 • dilurahi = dipimpin
 • diprajaya = dibunuh (assasinated)
 • dirèh = diperintah
 • (ge)gaman = senjata, bersenjata
 • garningson = garnisun
 • ing bawah = dalam kekuasaan, komando
 • jejuluk = bergelar, gelar
 • kabutuh = darurat
 • kabuwang adoh = diasingkan
 • kacidra = dikhianati
 • katundhung = diusir
 • kasebrataké = dikucilkan
 • kori = gerbang
 • kraman = pemberontakan
 • kukuh = bertahan
 • lelayaran = berlayar
 • maluyakaké = merestorasi, memperbaiki (bangunan)
 • mbeskup = menyita
 • mbléngkrahi = mencerai-beraikan
 • mbudidaya = berusaha
 • mburuhaké = mempekerjakan
 • mimis = peluru
 • mlayu (ninggal palagan) = melarikan diri (meninggalkan peperangan)
 • mujangan = tawanan
 • ngejègi = menduduki
 • ngener = menuju
 • ngerigaké = mengerahkan
 • nglepasi mimis = melepaskan tembakan
 • ngrangsang = menyerang
 • ngukuhi = mempertahankan
 • njarah-rayah = menjarah
 • numpes = membantai
 • nyubriyani = mencurigakan
 • obat mimis = amunisi
 • padunungan = pemukiman
 • panempuh = penyergapan
 • pangarep = pemimpin
 • pangayom = perlindungan
 • pangepung = pengepungan
 • pangéran pati = putera mahkota
 • panglurug = ekspedisi militer
 • pangrangsang = serangan
 • pangrèh = pemerintah
 • panumpes = pembantaian
 • panunggalan = unit/kesatuan
 • para/wong kraman = pemberontak
 • parepatan = rapat, pertemuan
 • pasrah = menyerah
 • réka = taktik
 • sekuthon = bersekutu, persekutuan
 • serik = tersinggung
 • sesidheman/dhedhemitan = secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
 • sesulih = pengganti
 • tanpa tandhing = tanpa perlawanan
 • telik-sandi = mata-mata
 • teluk = takluk, kalah
 • wadyabala = tentara

– tanggepan tanpa tapak asta déning Wirjadisastra (rp) ing 22 Fèbruari 2021 05.56‎ (UTC).

Têmbung Nawabrawit 25 Marêt 2021Besut

Kula nuwun, kula nyuwun idin badhe urun rêmbag angênani têmbung Nawabrawit Jawi wontên sangandhap punika.

 • 1. Parigawe (kegiatan, activity)
 • 2. Parilulut (domestifikasi, domestification)
 • 3. Golongan (kategori, category)
 • 4. Cepak (tersedia)
 • 5. Guna (fungsi, function; utawa uga manfaat, benefit)
 • 6. Mupangat (dasanama guna; manfaat, benefit)
 • 7. Laladan (lokal, tempatan, local)
 • 8. Papligi (spesies, species)
 • 9. Bagapapligi (subspesies, subspecies)
 • 10. Anglewer (menjuntai)
 • 11. Anggêr (asalkan, asal, if)
 • 12. Rêrênggan (hias)
 • 13. Iwak (daging, meat)
 • 14. Iwak loh (ikan konsumsi)
 • 15. Bêleh utawa bêlehan (pedaging).

Maturnuwun. Wong Asor 123 (rembugan) 25 Maret 2021 09.03 (UTC)

EmbassyBesut

Nèk miturut aku sih istilah Jawané sing pas "Kadutan" utawa "Duta" waé. Mbokmenawa tembung "Caraka" uga apik :-) Meursault2004ngobrol 16:17, 27 Januari 2008 (UTC)

Wis tak cèk ing Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) anggitan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, kasilé kaya mangkéné:
 • dhuta, ora ana
 • duta, caraka tegesé padha yakuwi utusan, kongkonan
 • Tembung Indonesia kedutaan, ora ana dasanamané.
Kamangka yèn nganggo tembung "duta" utawa "caraka" tegesé wong-é, dudu papan panggonané (kantor), yèn nganggo tembung "wisma duta" kuwi rak omah dinesé pak Dubes. Manawa sing paling cedhak ya "kadutan" kuwi mau mas. Nanging ana sawetara konotasi yakuwi: tembung "kadut" tegesé karung, dadi nèk "kadutan" aja nganti dianggep "karungan".
Sajroning wiki iki sing dikarepaké rak duta bahasa, piyé nèk ing wiki jv iki sauntara nganggo tembung "duta-basa", kanggo kantor lan wongé sisan?, bèn ora padha karo "duta" sing tenanan. Matur sembah nuwun. Prastitip pesen
Supaya wong-wong ora padha salah tampa, kepriyé nèk tembungé diganti dadi 'kacarakan'? Kaya papané wong-wong dhines sing kawuwuhan ater-ater ka- lan panambang -an kaya déné kalurahan, kacamatan, lsp. Uga tembung 'caraka' iku sak orané lumayan lumrah merga tembung kuwi ana ing panagram aksara Jawa lan diajaraké ing sekolahan. — Labdajiwa (rembugan) 14 Juli 2021 15.51 (UTC)
Bisa waé Mas yèn arep nganggo tembung "Kacarakan". Wirjadisastra (rembugan) 15 Juli 2021 07.26 (UTC)
Oké. Kacané wis daklih menyang Wikipedia:Kacarakan. — Labdajiwa (rembugan) 15 Juli 2021 11.30 (UTC)
Kadutan iki ora ana Bahasa Indonesiané yå? Empu rembugan 13:57, 4 April 2011 (UTC)

MurbeiBesut

(Sebelumnya mohon maklum karena saya menggunakan bahasa Indonesia.)

Saya sarankan artikel tersebut dipindahkan ke judul baru: besar.

Pengalaman saya mengunjungi Gunungkidul, masyarakat lokal menyebutnya 'besar'. Dan berdasarkan pencarian di internet sekitaran Jawa Tengah mengunakan nama dengan variasi itu.

Atau mungkin pengguna lain mempunyai informasi tambahan.

FYI, WBI menggunakan judul 'bebesaran'.

Rex AurōrumDisputātiō 19 Agustus 2021 09.45 (UTC)

@Rex Aurorum: Saya malah baru dengar nama tersebut. Kalau di daerah saya orang-orang pada menyebutnya dengan nama murbéi. Kata "Besar" biasanya hanya merujuk pada nama bulan dalam kalendar Jawa. Menurut Bausastra Jawa karya W.J.S. Poerwadarminta, buah tersebut dinamai "besaran". — Labdajiwa (rembugan) 19 Agustus 2021 16.00 (UTC)
Yang saya maksud 'besar' dan variannya: 'besaran', 'bebesaran'. ―Rex AurōrumDisputātiō 20 Agustus 2021 00.18 (UTC)
Menurut Kawi - Indonesia (1977) oleh Wojowasito, sepertinya "besar" termasuk kosakata Kawi & "murbei" termasuk kosakata Indonesia. Dengan dasar itu, artikel saya pindahkan ke "besar" sebagai nama tumbuhannya. Nama buahnya "besaran", merujuk ke Bausastra Jawa di atas. Wirjadisastra (rembugan) 20 Agustus 2021 03.33 (UTC)
Besaran sudah termasuk tumbuhan beserta buahnya, Mas. "bêsaran: I kn. ar. wit sarta woh". — Labdajiwa (rembugan) 20 Agustus 2021 04.45 (UTC)

Babrayan Basa lan Aksara JawaBesut

 • Kula ing mriki saking Ngomong Nulis Basa Jawa badhe atur sakedhik manawi kapareng nggih. Basa Jawi ing jaman punika kathah tetembungan ingkang samsaya ical lan andadosaken basa Jawi dumados basa kreol ing basa dintenan ing jaman sapunika (saniki). Lajeng, kathah pakempalan basa Jawi ingkang lumampah priyambakan lan boten makarya kanthi babarengan. Pitujuning saben pakempalan benten-benten lan kula dereng pirsa pakempalan ingkang satunggal kagem koordhinasi upaya-upaya prakawis Basa lan Aksara Jawi punika. Mesthi saben pakempalan prinsipipun wonten ingkang benten punika limrah. Ananging, manawi boten anyawiji, mangke basa Jawi dumados kirang efektif anggenipun kapunrevitalisasi saha kapunagem ing madyaning tiyang anem. Manawi basa Jawi boten dipunagem ing sadanten 'bidang' mangke basa Jawi naming dumados basa niche dening pamocapipun priyambak. Sadanten basa punika basa ingkang mardika (indenpenden). Manawi basa punika pejah utawi gesang gumantung dening pamocapipun priyambak. Manawi badhe rembagan ingkang langkung kathah, sumangga saged DM ing twitter ipun NNBJ. Manawi kagem tetembungan basa Jawi, punika ugi wonten proyek kagem anjarwekaken tetembungan saking level A1-C2 basa Inggris. Manawi wonten ingkang 'tertarik' lan badhe makarya babarengan sumangga. Manawi tiyang Jawi makarya babarengan kagem Basa lan Aksara Jawi, mesthi kasilipun enggal efektif lan sae. Maturnuwun saderengipun sampun amaos nggih. Wong Asor 123 (rembugan) 15 Mèi 2022 08.13 (UTC)

Kuwalitas artikel > gunggung artikelBesut

Kula nuwun. Aku nduwé pangudarasa ngenani tuwuhing artikel ing Wikipédia Jawa iki. Aku kerep patroli ing owahan anyar lan kaca anyar. Ing kana aku sangsaya kangèlan matroli jalaran ana panggawéan massal artikel-artikel setatsiyun. Artikel massal iki kalebu artikel cendhek, ora ana dhiakritiké, lan kadhangkala rujukané. Gaya panulisan artikelé kuwi akèh-akèh kaya ngéné: "Setatsiyun $x yaiku setatsiyun sepur ing $y, dioperasikake dening $z." Coba yèn artikel kaya ngono kuwi cacah 100.000 nuli bandhingna karo siji artikel dawa (umpamané Barabudhur, Balèt Ramayana Prambanan, utawa Drumblèk). Artikel dawa mawa kuwalitas apik kaya telung artikel mau luwih akèh manfaat lan èlmuné tinimbang 100.000 artikel setatsiyun. Wiki iki kan kontributoré mung sathithik, nggawé artikel aja kanthi massal ta cah cah, babar pisan yèn dijarna pirang-pirang taun. Nggawé artikel rintisan olèh, artikel dawa ya olèh, sing penting kuwalitasé apik: artikelé rapi, ana rujukané, lan apik paramasastrané. Ora usah ngejar targèt gunggunging artikel ing Wikipédia Jawa iki, ora usah ngejar ranking Wikipédia basa dhaérah ngendi sing paling akèh artikelé ing Indonésia iki. Ngaya sing arep ndandaniné. — Labdajiwa (rembugan) 11 Novèmber 2022 07.15 (UTC)