Wikipédia:Unicode/Aksara Jawa

Pitulung:Aksara Jawa: Supaya bisa ndeleng Aksara Jawa Unicode, panjenengan kudu (1) ngundhuh Aksara Jawa Unicode ing https://sites.google.com/site/jawaunicode/unduh (yen ora, metuné bakal awujud kothak-kothak); (2) nganggo Firefox 11.0 utawa gagrag sing luwih anyar (yèn ora aksara sandhangan ora bisa nyambung karo aksara dhasaré); (3) ngaktifaké konfigurasi ing Firefox: about:config banjur gfx.font_rendering.graphite.enabled diganti dadi true
Pitulung:Nulis Aksara Jawa: Kanggo nulis, ana 3 cara: (1) paling gampang liwat situs-situs Wikimedia sing wis duwe papan ketik Jawa (conthone: Meta, Incubator, MediaWiki, Test, Wikidata, Wikisource, Translatewiki, lsp.) (2) liwat cithakan ing Wikipedia Basa Jawa, nganggo Cithakan:J, (3) liwat papan ketik, nanging durung standar (wis sarujuk karo https://sites.google.com/site/jawaunicode/unduh)

Daftar 91 karakter aksara Jawa di tabel Unicode

Aksara Jawa

Kaca ini ngenani dhaptar aksara ing blok kodhe “Aksara Jawa” gagrag 5.2.0 Standar Unicode. Blok iki nyakup kodhe wiwit saka U+A980 nganti U+A9DF.

Akasara wiwit saka nganti
Désimal Hèksadésimal Èntri — Pasangan Jinis Jeneng resmi ISO 15919 IPA Pangetikan
43442 A9B2  ꦲ  —  ꦢ꧀ꦲ  Aksara 01AHA (A) h ɦ h
43428 A9A4  ꦤ  —  ꦢ꧀ꦤ  Aksara 02ANA n n n
43423 A99F  ꦟ  —  ꦢ꧀ꦟ  Aksara 02BNA MURDA ɳ N
43413 A995  ꦕ  —  ꦢ꧀ꦕ  Aksara 03ACA c c
43414 A996  ꦖ  —  ꦢ꧀ꦖ  Aksara 03BCA MURDA ch tʃʰ C
43435 A9AB  ꦫ  —  ꦢ꧀ꦫ  Aksara 04ARA r ɾ r
43407 A98F  ꦏ  —  ꦢ꧀ꦏ  Aksara 05AKA k k k
43409 A991  ꦑ  —  ꦢ꧀ꦑ  Aksara 05BKA MURDA kh K
43426 A9A2  ꦢ  —  ꦢ꧀ꦢ  Aksara 06ADA d d
43427 A9A3  ꦣ  —  ꦢ꧀ꦣ  Aksara 06BDA MAHAPRANA dh d̪ʱ D
43424 A9A0  ꦠ  —  ꦢ꧀ꦠ  Aksara 07ATA t t
43425 A9A1  ꦡ  —  ꦢ꧀ꦡ  Aksara 07BTA MURDA th t̪ʰ T
43441 A9B1  ꦱ  —  ꦢ꧀ꦱ  Aksara 08ASA s s s
43439 A9AF  ꦯ  —  ꦢ꧀ꦯ  Aksara 08BSA MURDA ś ʃ S
43440 A9B0  ꦰ  —  ꦢ꧀ꦰ  Aksara 65ṢSA MAHAPRANA ʂ s+h
43438 A9AE  ꦮ  —  ꦢ꧀ꦮ  Aksara 09AWA w ʋ w
43437 A9AD  ꦭ  —  ꦢ꧀ꦭ  Aksara 10ALA l l l
43429 A9A5  ꦥ  —  ꦢ꧀ꦥ  Aksara 11APA p p p
43430 A9A6  ꦦ  —  ꦢ꧀ꦦ  Aksara 11BPA MURDA p P
43421 A99D  ꦝ  —  ꦢ꧀ꦝ  Aksara 12ADHA ɖ d+h
43422 A99E  ꦞ  —  ꦢ꧀ꦞ  Aksara 12BDHA MAHAPRANA ḍh ɖʱ D+h
43415 A997  ꦗ  —  ꦢ꧀ꦗ  Aksara 13AJA j j
43417 A999  ꦙ  —  ꦢ꧀ꦙ  Aksara 13BJA MAHAPRANA jh dʒʱ J
43434 A9AA  ꦪ  —  ꦢ꧀ꦪ  Aksara 14AYA y y y
43418 A99A  ꦚ  —  ꦢ꧀ꦚ  Aksara 15ANYA ñ ɲ n+y
43416 A998  ꦘ  —  ꦢ꧀ꦘ  Aksara 15BNYA MURDA ɳ N+y
43433 A9A9  ꦩ  —  ꦢ꧀ꦩ  Aksara 16AMA m m m
43410 A992  ꦒ  —  ꦢ꧀ꦒ  Aksara 17AGA g ɡ g
43411 A993  ꦓ  —  ꦢ꧀ꦓ  Aksara 17BGA MURDA gh ɡʱ G
43431 A9A7  ꦧ  —  ꦢ꧀ꦧ  Aksara 18ABA b b b
43432 A9A8  ꦨ  —  ꦢ꧀ꦨ  Aksara 18BBA MURDA bh B
43419 A99B  ꦛ  —  ꦢ꧀ꦛ  Aksara 19ATHA ʈ t+h
43420 A99C  ꦜ  —  ꦢ꧀ꦜ  Aksara 19BTHA MAHAPRANA ṭh ʈʰ T+h
43412 A994  ꦔ  —  ꦢ꧀ꦔ  Aksara 20ANGA ŋ n+g
43450 A9BA  ꦺ  Vokal TALING 21e e
43452 A9BC  ꦼ  Vokal PEPET 22ê x
43446 A9B6  ꦶ  Vokal WULU 23i i
43444 A9B4  ꦴ  Vokal TARUNG (AA) 24aa (o) a+a
43445 A9B5  ꦵ  Vokal TOLONG (AU) 24au a+u
43448 A9B8  ꦸ  Vokal SUKU 25u u
43393 A981  ꦁ  Pratandha CECAK 26-ng n+g
43394 A982  ꦂ  Pratandha LAYAR 27-r r
43395 A983  ꦃ  Pratandha WIGNYAN 28-h h
43401 A989  ꦉ  Aksara PA CEREK 29 r+x
43402 A98A  ꦊ  Aksara NGA LELET 30 l+x
43403 A98B  ꦋ  Aksara NGA LELET RASWADI 31 l+x+q
43455 A9BF  ꦿ  Konsonan CAKRA 32-ra r+a
43453 A9BD  ꦽ  Konsonan CAKRA KERET 33-rê r+x
43454 A9BE  ꦾ  Konsonan PÉNGKAL 34-ya y+a
43456 A9C0  ꧀  Pratandha PANGKON 35 q
43472 A9D0  ꧐  Angka 0 360 0
43473 A9D1  ꧑  Angka 1 371 1
43474 A9D2  ꧒  Angka 2 382 2
43475 A9D3  ꧓  Angka 3 393 3
43476 A9D4  ꧔  Angka 4 404 4
43477 A9D5  ꧕  Angka 5 415 5
43478 A9D6  ꧖  Angka 6 426 6
43479 A9D7  ꧗  Angka 7 437 7
43480 A9D8  ꧘  Angka 8 448 8
43481 A9D9  ꧙  Angka 9 459 9
43463 A9C7  ꧇  Pratandha wacan PADA PANGKAT 46 :
43464 A9C8  ꧈  Pratandha wacan PADA LINGSA 47, ,
43465 A9C9  ꧉  Pratandha wacan PADA LUNGSI 48. .
43467 A9CB  ꧋  Pratandha wacan PADA ADEG ADEG 49 |+|
43466 A9CA  ꧊  Pratandha wacan PADA ADEG 50 |
43468 A9CC  ꧌  Pratandha wacan PADA PISELEH 51 (
43469 A9CD  ꧍  Pratandha wacan PADA PISELEH (TURNED) 52 )
43396 A984  ꦄ  Aksara A 53a A
43405 A98D  ꦍ  Aksara AI 54ai A+i
43404 A98C  ꦌ  Aksara E 55é E
43397 A985  ꦅ  Aksara I KAWI 56i (Jawa Kuno) I+q
43398 A986  ꦆ  Aksara I 57i (Jawa Baru), ii (Jawa Kuno) I
43399 A987  ꦇ  Aksara II 58ii (Jawa Baru) i+i
43406 A98E  ꦎ  Aksara O 59o O
43400 A988  ꦈ  Aksara U 60u U
43451 A9BB  ꦻ  Vokal DIRGA MURE 61ai a+i
43447 A9B7  ꦷ  Vokal WULU MELIK 62ii i+i
43449 A9B9  ꦹ  Vokal SUKU MENDUT 63uu u+u
43408 A990  ꦐ  Aksara KA SASAK 64q Q
43436 A9AC  ꦬ  Aksara RA AGUNG R
43443 A9B3  ꦳  Pratandha CECAK TELU 74 q+q
43392 A980  ꦀ  Pratandha PANYANGGA 75 q+q+q
43462 A9C6  ꧆  Pratandha wacan PADA WINDU 69 q+q+q+q
43486 A9DE  ꧞  Pratandha wacan PADA TIRTA TUMETES 70 q+q+q+q+q
43487 A9DF  ꧟  Pratandha wacan PADA ISEN-ISEN 71 q+q+q+q+q+q
43457 A9C1  ꧁  Pratandha RERENGGAN KIRI 72 Q+q
43458 A9C2  ꧂  Pratandha RERENGGAN KANAN 73 Q+q+q
43459 A9C3  ꧃  Pratandha wacan PADA ANDHAP 66 Q+q+q+q
43460 A9C4  ꧄  Pratandha wacan PADA MADYA 67 Q+q+q+q+q
43461 A9C5  ꧅  Pratandha wacan PADA LUHUR 68 Q+q+q+q+q+q
43471 A9CF  ꧏ  Pratandha PANGRANGKEP 76 Q+q+q+q+q+q+q

Toolbox

Blok Unicode

JavaneseTabel Unicode.org (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A98x
U+A99x
U+A9Ax
U+A9Bx ꦿ
U+A9Cx
U+A9Dx
Catatan
1.^ Sebagaimana dalam Unicode versi 6.1

Sumber