Wirabahu

Wirabahu iku salah siji saka Korawa satus. Tegesé ing basa Sansekreta iku, "bau pahlawan". Jenengé disebut ing layang gancaran Adiparwa, kitab Mahabharata kang ping pisan.

Uga delengenBesut