Bathara Yama utawa Yamadipati iku miturut kaparcayane agama Hindhu Déwa kang njaga neraka. Yama iku siji paraga kang ana ing sadéngah kabudayan lan agama.

Bathara Yamadipati

Ing Hindhu, Yama iku ginambaraké kanthi kulit ijo lan abang. Klambiné abang lan numpak kebo. Ing Carita Hindhu, Yama iku putra Bathara Surya, déwa srengéngé. Dhèwèké nduwé sadulur kembar, ya iku Yami (utama Yamuna). Ing Wedha, pasangan iki manungsa kang sepisanan urip.

Ing carita Tibet, Yami iku kang dadi dèwi tukang njabut nyawa, déné Yama iku kang dadi raja ing donya peteng. Paraga Yama iki ana uga ing mitologi Cina lan Buda, kang ora béda akèh marang carita asalé, ya iku Hindhu.

Jeneng Yamadipati mung ana ing pewayangan. Ing kéné, Yamadipati iku putra nomer wolu Sanghyang Ismaya lan Dewi Sanggani. Yamadipati nduwé garwa Dewi Mumpuni.

Sejatiné, Dèwi Mumpuni iku ora tresna marang Yamadipati. Jejodhoan iki kelakon amarga Mumpuni manut waé marang Sanghyang Manikmaya.

Sawijining dina, Dèwi Mumpuni kepranan marang Nagatatmala, putra Hyang Anantaboga. Pungkasané, Dèwi Mumpuni lumayu saka Yamadipati lan urip bareng Nagatatmala.

Yamadipati kondhang amarga tukang njabut nyawa ing pewayangan, kaya déné ing carita Hindhu.