Bathara Surya

Disambig.svg Kanggé kagunan sanès saking Surya, mangga mriksani Surya

Bathara Surya iku paraga ing jagad wayang kang uga diarani Dewane Srengenge.[1] Amarga jejibahane njaga lakuné srengéngé.[2] Bathara Surya minangka putra saka Sanghyang Ismaya (Semar) dhaup laro Dewi Senggani sing nomer lima.[2] Bhatara Surya uga sinebut Sanghyang Wiraswat, Sanghyang Martanta. Kahyangane ing Ekacakra.[3] Titihane wujud kreta katarik turangga cacahé pitu.[2] Garwane Bathara Surya ana loro ya iku Dewi Ngruna lan Dewi Ngruni. Putrane aran Sanghyang Rawiatmaja kang nurunake Prabu Arjuna Sasrabahu ratu ing Mahespati, Prabu Janaka ratu ing Manthili, Prabu Ramawijaya ratu ing Pancawati.[2]

Bathara Surya
Shri Surya Bhagvan bazaar art, c.1940's.jpg

Carita Cupu Manik AstaginaBesut

Bathara Surya naté paring bebungah wujud cupu marang Dewi Windradi garwane Resi Gotama.[2] Nanging Cupu Manik Astagina malah dadi rebutan putrane ya iku Guwarsa lan Guwarsi.[2] Dewi Windradi disabda dadi tugu déning Resi Gotama.[2] Déné Guwarsa lan Guwarsi malih dadi kethèk (dadi Sugriwa lan Subali) sawisé nyemplung tlaga Sumala amarga nggoleki cupu sing dibuncang Resi Gotama.[2] Dewi Anjani mung raup lan wisuh mula rail an tangane dadi wujud kethèk.[2]

Wiyosé KarnaBesut

Bathara Surya uga naté nglakoni sanggama karo Kunthitalibrata saéngga lair Suryaputra.[1] Kadadeyan iku sarana kena walat utawa kutukan mantra Aji Kunta Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan.[4] Dewi Kunthi wiwit timur pancen dhemen ngangsu kawruh babagan ngèlmu.[4] Awit saka iku, Kunthi meguru klawan Brahmana kang aran Resi Druwasa, banjur diwènèhi Aji Kunta Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan.[4] Ilmu mau duwé daya kang ampuh kanggo ngundang Déwa.[4] Resi Druwasa wanti – wanti mantra mau ora éntuk diucapake nalika adus utawa arep turu.[4] Nanging Kunthi ora percaya babagan daya mantra Aji Kunta, awit saka iku Dewi Kunthi nyoba ngucapke mantra mau nalika srengéngé arep surup.[4] Kunthi lungguh ndodok ing tengah senthong kanthi tangane tempuk lan mripate merem dhèwèké ngucapke mantra mau.[5] Lantaran iku Bathara Surya sing kudune ngaso, dadi kepincut banjur mara tekan kamare Kunthi, kebeneran Kunthi lagi arep adus.[4] Nalika mangerteni Bathara Surya ana ngarepe, Kunthi gugup banjur nggayuh klambi kang ana ing sandhinge, nanging sing kecekel mung kemben, saéngga mung saparo saka awake kang bisa ketutup.[4] Pungkasané Kunthi gelem nglakoni sanggama klawan Bathara Surya.[4]

Sajeroning agama HindhuBesut

Miturut kapitadosan agama Hindhu, Surya (Devanagari: सूर्य surya, "Cahya Agung") punika asma déwa srengéngé (srengéngé). Surya ugi dipunpendhet wonten paringgitan minangka déwa ingkang nguwaosi saha ngatur surya, srengéngé utawi srengéngé. Pramila makaten, panjenenganipun dipunparingi gelar Bathara.Wonten ing kapitadosan agama Hindhu punika, Bhatara Surya dipungambaraken ngasta kreta ingkang dipungeret pitung jaran. Pitung jaran punika nggambaraken pitung warna kluwung utawi pitung cakra. Kreta punika dipunkusiri déning Aruna, saduluripun Garuda-putranipun Dewi Winata.

Cathetan sukuBesut

  1. a b Marsono, Hendrosaputro, Waridi. 1999. Ensiklopedi Basa Jawa. Yogyakarta: Lembaga Studi Jawa
  2. a b c d e f g h i Subardi. 2000. Mutiara Rinonce Budi pekerti ing Pewayangan. Jakarta
  3. Setyo G Nugraha, Abi M Tofani. 2006. Buku Pinter Basa Jawa. Penerbit: Kartika
  4. a b c d e f g h i Pitoyo.com
  5. Dunia Wayang