Zat kimia inggih punika sadaya meteri kanthi omposisi kimia tartamtu.[1]. Tuladhanipun, satunggaling cuplikan toya gadhah sipat ingkang sami kaliyan perbandhingan antawisipun hidrogen tumrap oksigèn ugi sami, sanadyan toya punika dipunpendhet saking lèpèn utawi dipundamel wonten ing laboratorium. Satunggaling zat murni boten saged dipundisahaken dados zat sanès kanthi prosès mékanis menapa kémawon.[2]. Zat kimia ingkang padatan pinanggih ing padintenan antawisipun inggih punika toya, sarem (natrium klorida), kaliyan gendhis (sukrosa). Zat kimia punika awujud padhet, cair, utawi, gas, wonten ugi ingkang ngalami éwah-éwahan fase zat miturut éwah-éwahan suhu utawi tekanan.

Banyu kaliyan uap inggih punika wujud sanès saking zat kimia ingkang sami

Konsep babagan zat kimia kawentuk kanthi cetha ing pungkasan abad kaping 18 kanthi karyanipun kimiawan Joseph Proust ngengingi komposisi sawatawis senyawa kimia murni.[3]. Joseph Proust ngandharaken "Sedaya cuplikan satunggaling senyawa gadhah komposisi ingkang sami: inggih punika sadaya cuplikan gadhah proporsi ingkang sami, miturut massa, saking unsur kimia ingkang wonten ing senyawa wau." Punika kawentar minangka Hukum Komposisi Tetap kaliyan dados salah satunggaling dhasar saking kimia modern.

Ugi pirsani

besut

Cathetan suku

besut
  1. Hill, J. W.; Petrucci, R. H.; McCreary, T. W.; Perry, S. S. General Chemistry, 4th ed., p5, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005.
  2. Ebbing, D. D.; Gammon, S. D. General Chemistry, 7th ed., p12, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 2002.
  3. Hill, J. W.; Petrucci, R. H.; McCreary, T. W.; Perry, S. S. General Chemistry, 4th ed., p37, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005.