Bèntèngan

Bèntèngan ya iku jinisé dolanan cah cilik sing lumrah ing Jawa. Dolanan iki ditindakakè antaranè rong kelompok bocah kang jumlahè pada. Antarané kelompok siji lan sijiné ana jarak. Saben kelompok bocah njaga bèntèngè dhéwé kang wujud tongkat utawa stik sing ditancepké ana lemah. Saben ana bocah kang metu saka bètèng terus diuber karo bocah liyané saka pihak mungsuh, semono uga bocah kang metu saka bètèng musuh bakal diuber karo bocah saka bètèng sing sijinè. Saben bocah kang kecekel bakal dadi tawanané mungsuh. Bocah kang dadi tawanané mungsuh manggon ana sajedhaké bèntèngé mungsuh. Bocah kang ditawan bisa ucul sauger kancané bisa nyekel dhèwèkè. Mangkono saterusé, kelompok kang menang ya iku kelompok kang bisa nyekel stik/bèntèngé mungsuh.