Babad Surapati iku babad sing nyaritakaké Untung Surapati. Surapati iku paraga ing sajarah Jawa sing diangkat dadi pahlawan nasional Indonésia. Carita diwiwiti nalika Surapati nyuwita ing kraton Kartasura.[1] Dhèwèké bisa nggayuh ing tataning praja nalika bisa numpes kraman (brontak) ing Banyumas. Nanging, lakon Surapati banjur dimusuhi déning kraton Kartasura amarga madeg kraman lan kedlarung-dlarung nalika ana kraman Trunajaya.

Delengan ugaBesut

RujukanBesut

<references>

  1. Katalog Naskah-naskah Perpustakaan Pura Pakualaman, Perpustakaan Pura Pakualaman,Hario Seno, Yayasan Obor Indonésia