Bisnis lan Indhustri

Asal kata bisnis iku saking basa Inggris business sing kata dhasaré busy sing tegesé sibuk. Dadi tegesé bisnis meh padha kalih kagiyatan. Makna bisnis saiki diperluas dadi sekabehe kagiyatan sing ana hubungane kalih memperoleh penghasilan utawa komersial.

Ing jaman perdagangan modern sapunika, kata bisnis duwé pautan raket kalih kata indhustri sebab kagiyatan bisnis sing paling nyata racaké sing ana kaitan kalih kagiyatan indhustri, malah umum loro kata kae digandheng kanggo pengembangan makna kata.

Kegiatan-Kegiatan Bisnis lan IndhustriBesut