Campursari

Campursari iku sawijining jinis tembang Jawa sing sajatine campuran saka gamelan Jawa lan piranti musik modern. Campursari ngemot pirang-pirang aspek seni (sajeroning lelagon pepak banget). Lagu kang kerep dianggo campursari bisa awujud: lagu dolanan, langgam, macapat, tembang gedhé, sekar gendhing, bawa, umpak-umpak, lan liya-liyané. Tokoh campursari sing kondhang yaiku Manthous saka Gunungkidul. Katitik saka instrumèn kang dianggo bebarengan kanthi trep, nganti kepénak dirungokake. Gabungan instrumèn mau diangkah supaya tinemu harmoni seni campursri. Instrumèn campursari kang kerep kanggo kaya ta kendhang, demung, gong, rebab, piano, gitar,Lelagon campursari mono kang baku seneng, gumyak, lan nges swasanane. Padatan campursari kerep kanggo nglipur ing pahargyan, embuh iku mantenan, sunatan, tasyakuran lan liya-liyané. Campursari uga asring dianggo déning pendhagel, gara-gara ing wayang kulit, utawa wayang wong, limbukan wayang kulit, dhagelan ing kethoprak lan sapanunggalané.

Wujud CampursariBesut

Lelagon campursariBesut

 • Gethuk.
 • Tambat Ati
 • Nonong
 • Randha Kempling
 • Réformasi
 • Hewes-Hewes
 • Cucak Rowo
 • Mbah Dukunng,

Lelagon sekar gendhing campursariBesut

 • Wahyu
 • Ayak Pamungkas
 • Rangu-Rangu
 • Puspa Giwa
 • Gandamastuti
 • Umbul Donga

Macapat campursariBesut

 • Asmaradana: Anjasmara Arimami
 • Dhandhanggula: Sidaasih, Turu Lare
 • Mijil Kethoprak: Dedalane

Pucung dolanan campursariBesut

 • Dhayohe Teka
 • Turi-Turi Putih
 • Aja Lamis
 • Buta Galak
 • Iris-irisan ela
 • Canthing
 • Jali.

Penembang campursariBesut