Piranti musik iku instrumèn utawa piranti kang digawé utawa diowahi kanggo ngasilaké suwara kang diarani musik. Pathokane sadhengah barang kang ngasilaké swara, lan kanthi cara tinamtu ditata déning musisi, bisa ingaran minangka piranti musik. Sanajan mangkono, tembung iki lumrahé ditujokaké marang piranti kang mligi kanggo dolanan musik. Èlmu kang nyinaoni prakara piranti musik ingaran organologi.

Piranti Musik sebul seka mesir

Piranti musik miturut sumber uni

besut

Piranti musik miturut cara nggunakaké

besut
  • Piranti musik sebul ngasilaké swara nalika kolom hawa ing njeroné digeteraké. Tuladha piranti musik iki trompet lan suling.
  • Piranti musik tabuh. Tuladhané: kolintang (mawa nadha), drum (tanpa nadha), lan bongo (tanpa nadha).
  • Piranti musik petik. Tuladhané: gitar, gitar bas, kentrung
  • Piranti musik gèsèk. Tuladhané: piyul, rebab