Musisi iku wong kang pagawéane migunakaké piranti musik kaya déné gitar, piano, piyul, suling utawa wong kang pagawéane nyanyi. Wong kang pagawéane ngarang musik uga diarani musisi. Wong kang pagawéane nulis musik diarani komponis. Ing ngisor iki ana pratélan musisi kang kondhang ing donya:

musisi dalanan ing Algeria

Musisi uga asring diarani musikus uga bisa gawé grup banjur gawé lagu. Yèn ana grup kang kagolong saka pira-pira wong lan migunakaké piranti musik kaya Beethoven, diarani orkestra. Yèn kaperang saka pira-pira wong kang nyanyi diarani band.

Tuladha grup band:

Tuladhané orkestra: