Kentrung

tontonan tradhisional seni tutur utawa lésan wujud carita-carita kang diiringi nganggo tetabuhan terbang utawa rebana

Kentrung iku tontonan tradhisional seni tutur utawa lésan wujud carita-carita kang ngandhut pituduh urip lan moral, diiringi nganggo tetabuhan terbang utawa rebana. Seni iki sumebar ing tlatah Jawa Tengah lan Jawa Wétan, mligi ing laladan Purwadadi, Blora, lan Tuban. Diarani kentrung awit swara tetabuhané pancèn muni "trung - trung - trung". Ing Kabupatèn Blora, seni kentrung wis dikenal wiwit taun 1915.

Lakon KentrungBesut

Carita kang dituturaké wujud hikayat para Nabi Islam, hikayat Amir Hamzah utawa carita "Seribu satu malam". Saliyané hikayat iku, uga dicaritakaké lakon babad tanah Jawa lan carita rakyat kaya Menakjingga, Jaka Tarub, Blacang Nggila lan Putri Gumeng. Ing jaman biyèn, tontonan iki bisa nganti sawengi muput, nanging saiki wis dicendhakaké dadi 3 nganti 5 jam waé. Jaman saiki nasib seni kentrung wis mutawatiri banget, awit kélangan génerasi penerus.

WacanBesut

Pranala njabaBesut