Candhi Asu (Magelang)

Candhi Asu iku jeneng sawijining candhi paninggalan budaya Hindhu ing Désa Candhi Pos, Kalurahan Sengi, kacamatan Dukun, Kabupatèn Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Candhi Asu

Ing sacedhaké kono ana rong (2) candhi Hindhu liyané, ya iku candhi Pendhem lan candhi Lumbung. jeneng candhi iki jeneng anyar sing diwènèhaké déning wong saubengé kono. Prakara jeneng iki ana rong panemu. Sing sapisan, dijenengi "Asu" amarga ing sacedhaké kono ana reca Lembu Nandi, titihané déwa Siwa sing dianggep asu déning wong-wong kono. panemu kapindho, tembung "Asu" dijupuk saka tembung "aso" (ngaso) utawa panggonan kanggo ngleremké awak. Déné, candhi Lumbung amarga dianggep candhi iku mbiyèn kanggo lumbung pari. Katelu candhi iku ana ing pinggiré Kali Pabelan lan Kali Tlingsing. Telu-teluné ngadhep kulon. Ing telung candhi iki uga ana rong (bolongan) kaya sumur. Miturut Soekmono (arkeolog), sumur iki kanggo manembah mring leluwur.

candhi Asu wujudé segi papat (bujur sangkar) kanthi ukuran 7,94 mèter. Dhuwuré 2,5 mèter. Dhuwur wuwungané ora konangan amarga wus runtuh lan sapérangan watuné wis ilang. Ing sacedhaké kono tinemu prasasti watu loro awujud tugu (lingga), ya iku prasasti Kurambitan I lan Prasasti Kurambitan II.

Miturut prasasti iki, katelu candhi iki kagawé ing taun 869 Masehi. Prasasti kawetokaké déning Pamgat Tirutanu Pu Apus.