Kulon

Kulon iku arah mata angin. Ing peta, arah iki biyasa anané ing sisih kiwa.

Kompas nuduhaké arah kulon

Lawan arah kulon ya iku Wétan.

Uga delengenBesut

  • Kradenan, Ambal, Kebumen

Wates pérangan :

  • Lor Deso Prasutan
  • Wétan Deso Sidomulyo
  • Kidul Deso Ambarwinangun
  • Kulon Deso Surobayan