Dipa Nusantara Aidit utawi ugi misuwur kanthi asma D.N. Aidit (miyos ing Tanjung Pandan, Belitung, 30 Juli 1923 lan séda ing Boyolali, Jawa Tengah, 22 November 1965 ing yuswa 42 taun) punika satunggaling pulitikus Indonésia lan tokoh kuminis kawentar. DN Aidit inggih punika naté njabat minangka Ketua Komite Sentral Parté Kuminis Indonésia (CC-PKI). Piyambakipun miyos kanthi asma Achmad Aidit ing Belitung. Ing jaman alitipun, Aidit angsal pendhidhikan saking Walandi. Bapakipun, Abdulah Aidit, ndhèrèk mimpin obahan nom-noman ing Belitung nglawan Walandi. Saparipurnaning mardika, piyambakipun naté dados anggota DPR (Sementara) makili rakyat Belitung. Abdullah Aidit uga naté ngedekaken satunggaling pakempalan agami, Nurul Islam, kanthi orientasi Muhammadiyah.

Dipa Nusantara Aidit

Mlebet ing Pulitik

besut

Tumuju diwasa, Achmad Aidit nggantos namanipun dados Dipa Nusantara Aidit. Piyambakipun nyaiosi pirsa dhumateng bapakipun, ingkang nyarujuki. Saking Belitung, Aidit tindak tumuju Jakarta, lan ing taun 1940, piyambakipun madekaken pabukon "Antara" ing tlatah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Lan salajengipun piyambakipun mlebet sekolah dagang ("Handelsschool"). Piyambakipun sinau téyori pulitik Marxis saking Perhimpunan Dhémokratik Sosial Hindia Walanda (Parté Komun Aiditis Indonésia). Ing salebeting aktivitas pulitikipun, piyambakipun wiwit tepangan kaliyan tiyang-tiyang ingkang samangke gadhah kalungguhan wigati, kaya ta Adam Malik, Chaerul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Prof. Mohammad Yamin. Miturut kancanipun, Hatta awalipun gadhah kapitadosan saha gegayuhan dhumateng piyambakipun, lan Achmad dados lare dhidhik ingkang paling dipuntresnani. Nanging, piyambakipun gadhah margi ingkang béda ngingingi ideologi pulitikipun.

Sanajan piyambakipun Mraxis lan anggota Kuminis Internasional (Komintern), Aidit nedahaken panjurung dhumateng paham Marhaenisme Sukarno lan membiarkan parténipun mekar. Piyambakipun kasil dados sekjen PKI, lan salajengipun dados ketua. Kanthi pimpinanipun, PKI dados parté kuminis kaping 3 ingkang paling ageng ing donya, sawisé Uni Soviet lan RRC. Piyambakipun mekaraken mawarni-warni program kanggé kelompok masarakat, kaya ta Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonésia (BTI), Lekra, lsp.