Muhammadiyah

paguyuban agama ing Indhonésiya

Muhammadiyah inggih punika satunggaling organisasi Islam ingkang ageng wonten ing Indonésia. Nami oraganisasi punika dipunpendhet saking nama Muhammad, satemah Muhammadiyah ugi sadet kaloka minangka tiyang-tiyang ingkang dados pandherek Muhammad.

Muhammadiyah
Lambang Muhammadiyah
Pambentukan18 November 1912
JenisOrganisasi
TujuanKeagamaan dan sosial (Islam)
Kantor pusatKutha Ngayogyakarta, DIY, Indonésia
PunjerDakwah Muhammadiyah di Jakarta
Wilayah layananIndonésia
Kaanggotaan29 juta
Ketua UmumProf. Dr. H.M. Din Syamsuddin
Situs webwww.muhammadiyah.or.id
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam

Ancas utami Muhammadiyah inggih punika ngunduraken sadaya penyimpangan ingkang kadadéan ing prosès dakwah. Penyimpangan punika asring njalari ajaran Islam nyampur kaliyan adatsabenipun ing tlatah tartamtu kathi alesan adhaptasi.

Gerakan Muhammadiyah gadhah ciri semangat bangun tata sosial saha pendhidhikan masarakat ingkang langkung maju saha terdhidhik. Ngewrat ajaran Islam boten namung agami ingkang asipat pribadi saha statis, nanging dinamis saha gadhahkadhudhukan minangka sistem gesang manungsa ing sadaya aspekipun. Nanging, piyambakipun ugi ngewrat kecenderungan nglampahi tumindak ingkang èkstrim.