Wonten salebeting Mitologi Hindhu, Devapi (Sansekerta: देवापि, Devāpi) utawi Devāpi Arṣṭiṣeṇa gadhah pangertosan wicaksana abadi. Wonten ing wiracarita Mahabharata, Dewapi punika putra ingkang kapisan Raja Pratipa saking Hastinapura. Panjenenganipun minangka bangsawan saha pangeran ingkang budiman, nanging boten purun dipundadosaken raja kanggé marisi tahta. Dewapi langkung milih dados pratapa, ngabdekaken gesangiipun kanggé alam. Pramila makaten, rayinipun ingkang asma Santanu dipundadosaken Raja Hastinapura.