Dhaptar obyèk NGC 6001 - 7000

Pratélan obyèk NGC 6001-7000 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 6001-7000. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl punika dipunpendhet saking The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters olèh J. L. E. Dreyer,[1] ingkang dipunundhuh medal VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/), lan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/).

Objèk NGC 6001-7000

New General Catalogue (utawi ingkang asring dipuncekak NGC) inggih punika salah satunggaling jinis katalog astronomi ingkang misuwur wonten ing dunya astronomi. Katalog punika dipunsusun déning John Louis Emil Dreyer nalika taun 1888. Ngantos sapunika, NGC gadhah kirang langkung 7.840 objek ingkang misuwur kanthi sebatan objek NGC. Katalog punika inggih kalebet katalog ingkang paling komplit ingkang nyangkup sadaya jinis objek akasa, lan boten kawates wonten ing galaksi. Emil Dreyer ugi medalaken kalih seplemen ingkang misuwur kanthi sebatan Index Catalogues (utawi ingkang asring dipuncekak kanthi nama IC). IC ingkang sepisanan dipunwedalaken ing taun 1895 lan ngewrat kirang langkung 1.520 objek, déné IC ingkang kaping kalih dipunwedalaken ing anawispun taun 1908 lan ngewrat kirang langkung 3.866 objèk, saéngga totalipun wonten kirang langkung 5.386 objek IC. Objek ingkang wonten ing belahan langit sisih kidul kirang saged dipundamel katalog kanthi jangkep, sanajan sadaya objek kasebat sampun kathah dipuntingali déning John Herschel utawi James Dunlop. Kathah kalepatan ingkang wonten ing NGC, sanajan sampun wonten kupiya kanggé ndandosi katalog ingkang sampun dipunrinti déning proyek NGC/ IC sasampunipun wonten kupiya parsial kaliyan Revised New General Catalogue (RNGC) déning Sulentic lan Tifft ing taun 1973, lan NGC 2000.0 déning Sinnot ing taun 1988.

Galaksi NGC 6946 ugi misuwur kanthi nama galaksi Fireworks, inggih punika galaksi spiral ageng ingkang éndah ingkang mapan wonten ing kirang langkung 10 yuta taun cahya ing wingkingin tabir lebu lan lintang wonten ing konstelasi Cepheus. Saking paningalan nganggé infra abrit, NGC 6946 katingal sugih gas lan lebu. Galaksi punika ambanipun kirang langkung 40 èwu taun cahya. Ing salebeting 10o taun pungkasan, kirang langkung wonten sangang jeblugan supernova ingkang kapanggih wonten ing NGC 6946. Galaksi punika wernanipun ngalami éwah-éwahan saking lintang-lintang tuwa ing wosipun dados gugusan lintang biru enem lan lintang ingkang abrit mbentuk laladan ing sadangunipun lengen spiral galaksi ingkang kénging fragmentasi.[2]

6001-6100Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objèk Rasi lintang Asѐnsio rékta Dѐklinasi Magnitudo semu
6025 Gugus terbuka Triangulum Australe 16j 03m 42d -60° 30′ 00″ 5.1
6027 (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi ingkang sami interaksi Serpens 15j 59m 12.7d +20° 45′ 47″ 14.7
6027a (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi ingkang sami interaksi Serpens 15j 59m 11.5d +20° 45′ 14″ 15.1
6027b (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi ingkang sami interaksi Serpens 15j 59m 11.0d +20° 45′ 42″ 15.4
6027c (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi ingkang sami interaksi Serpens 15j 59m 12.1d +20° 44′ 47″ 16.0
6027d (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi spiral Serpens 15j 59m 13.2d +20° 45′ 33″ 15.6
6027e (Pérangan dari Seyfert's Sextet) Galaksi ingkang sami interaksi Serpens 15j 59m 15.1d +20° 45′ 55″ 16.5
6043 Galaksi ingkang sami interaksi Hercules 16j 005m 01.2d[3] +17° 46′ 26″[3] 15.4
6087 Gugus terbuka Norma 16j 19m -57° 56′ 5.9
6093 Messier 80 Gugus bola Scorpius 16j 17m 02.5d -22° 58′ 30″ 8.7

6101-6200Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objèk Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6121 Messier 4 Gugus bola Scorpius 16j 23m 35.4d -26° 31′ 32″ 8.1
6124 Gugus terbuka Scorpius 16j 25m 36d -40° 40′ 00″ 5.8
6125 Galaksi eliptik Draco 16j 19m 11.7d +57° 59′ 03″ 13.0
6127 (Duplikasi NGC 6125) Galaksi eliptik Draco 16j 19m 11.7d +57° 59′ 03″ 13.0
6128 (Duplikasi NGC 6125) Galaksi eliptik Draco 16j 19m 11.7d +57° 59′ 03″ 13.0
6152 Gugus terbuka Norma 16j 33m -52° 38′ 8.1
6164 HD 148937;
SAO 226891
Lintang variabel dan nebula Norma 16j 33m 52.4d -48° 06′ 40″ 7.0
6165 HD 148937;
SAO 226891
Lintang variabel dan Nebula Norma 16j 33m 52.4d -48° 06′ 40″ 7.0
6171 Messier 107 Gugus bola Ophiuchus 16j 32m 31.9d -13° 03′ 13″ 10.0
6188 Rim Nebula Nebula Ara
6193 Gugus terbuka Ara 16j 41m -48° 46′ 5.3

6201-6300Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6205 Messier 13;
Gugus Bola Hercules
Gugus bola Hercules 16j 41m 41d +36° 27′ 37″ 5.8
6210 Nebula planit Hercules 16j 44m 29.5d +23° 48′ 00″ 12.3
6218 Messier 12 Gugus bola Ophiuchus 16j 47m 14.5d -01° 56′ 52″ 8.5
6231 Gugus terbuka Scorpius 16j 54m 08.5d -41° 49′ 36″ 2.8
6240 Galaksi tak beraturan Ophiuchus 16j 52m 59.0d +02° 24′ 02″ 14.7
6242 Gugus terbuka Scorpius 16j 55m -39° 28′ 7.1
6254 Messier 10 Gugus bola Ophiuchus 16j 57m 09.0d -04° 05′ 58″ 6.4
6266 Messier 62 Gugus bola Ophiuchus 17j 01m 12.6d -30° 06′ 45″ 8.6
6273 Messier 19 Gugus bola Ophiuchus 17j 02m 37.7d -26° 16′ 05″ 8.5

6301-6400Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6302 Bug Nebula Nebula planit Scorpius 17j 13m 44.2d -37° 06′ 16″ 7.1
6304 ESO454-SC2 Gugus bola Ophiuchus 17j 14m 32.5d -29° 27′ 44″ 8.22
6333 Messier 9 Gugus bola Ophiuchus 17j 19m 11.8d -18° 30′ 59″ 9.4
6334 Nebula Cakar Kucing Sisa supernova Scorpius 17j 19m 58.0d -35° 57′ 47″
6340 Galaksi spiral Draco 17j 10m 25.1d +72° 18′ 17″ 11.9
6341 Messier 92 Gugus bola Hercules 17j 17m 07.3d +43° 08′ 12″ 6.3
6357 Nebula Perang dan Damai Nebula Scorpius 17j 24m -34° 20′
6369 Little Ghost Nebula Nebula planit Ophiuchus 17j 29m 20.4d -23° 45′ 34″ 16.6
6397 Gugus bola Ara 17j 40m 41.4d -53° 40′ 25″ 7.4

6401-6500Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6402 Messier 14 Gugus bola Ophiuchus 17j 37m 36.2d -03° 14′ 45″ 9.6
6405 Messier 6;
Gugus Kupu-kupu
Gugus terbuka Scorpius 17j 40m -32° 12′ 4.5
6475 Messier 7 Gugus terbuka Scorpius 17j 54m -34° 47′ 3.5
6494 Messier 23 Gugus terbuka Sagittarius 17j 57m -18° 59′ 6.0
6496 Gugus bola Scorpius 17j 59m 02.0d -44° 15′ 55″ 10.0
6500 Galaksi spiral Hercules 17j 55m 59.8d +18° 20′ 18″ 13.4

6501-6600Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6514 Messier 20;
Trifid Nebula
Nebula Sagittarius 18j 02m 23d -23° 02′ 6.8
6520 Gugus terbuka Sagittarius 18j 03m -27° 53′ 7.6
6522 (Terletak di Baade's Window) Gugus bola Sagittarius 18j 03m 34.1d -30° 02′ 02″ 10.7
6523 (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) Gugus terbuka Sagittarius 18j 03m -24° 23′
6530 (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) Gugus terbuka Sagittarius 18j 05m -24° 22′ 4.7
6531 Messier 21 Gugus terbuka Sagittarius 18j 04m -22° 29′ 6.0
6537 Nebula planit Sagittarius 18j 05m 13.1d -19° 50′ 35″ 13.6
6543 Nebula Mata Kucing Nebula planit Draco 17j 58m 33.4d +66° 38′ 00″ 9.8
6559 Nebula[1] Sagittarius 18j 10m
6560 Galaksi spiral Hercules 18j 05m 14.2d +46° 52′ 53″ 14.2
6565 Nebula planit Sagittarius 18j 11m 52.5d -28° 10′ 42″ 12.5
6575 Galaksi eliptik Hercules 18j 10m 57.5d 31° 06′ 57″ 13.0
6578 Nebula planit Sagittarius 18j 16m 16.5d -20° 27′ 03″ 12.9
6589 Nebula Sagittarius 18j 16m 50.4d -19° 53′ 24″ 10.5
6590 Nebula Sagittarius 18j 17m 00d -19° 53′ 9.8
6600 (Duplikasi NGC 6599) Galaksi Hercules 18j 15m 43.0d 25° 54′ 45″ 13.62

6601-6700Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6601 Galaksi Draco 18j 11m 44.3d 61° 27′ 12″ 15.6
6602 Galaksi Hercules 18j 16m 34.3d 25° 02′ 39″ 14.6
6603 Messier 24 Gugus terbuka Sagittarius 18j 18m -18° 26′ 11.1
6604 Gugus dengan nebulosity Serpens Cauda 18j 18m 02.9d -12° 14′ 35″ 6.5
6605 Gugus terbuka Serpens Cauda 18j 16m 21.7d -15° 00′ 55″ 6.0
6606 Galaksi Lyra 18j 14m 41.6d ° 43′ 16″ 13.6
6607 Galaksi Draco 18j 12m 14.7d ° 61′ 19″ 15.3
6608 Galaksi Draco 18j 12m 28.9d ° 61′ 17″ 14.9
6609 Galaksi Draco 18j 12m 33.6d ° 61′ 19″ 14.5
6610 Galaksi Hercules 18j 11m 51.2d 14° 58′ 54″ 12.83
6611 Messier 16;
Nebula Garudha
Gugus terbuka Serpens 18j 19m -13° 49′ 6.6
6612 Galaksi Lyra 18j 16m 10.8d ° 36′ 04″ 14.5
6613 Messier 18 Gugus terbuka Sagittarius 18j 20m -17° 06′ 7.2
6614 Galaksi Pavo 18j 25m 07.7d -63° 14′ 51″ 12.1
6615 Galaksi Ophiuchus 18j 18m 33.5d 13° 15′ 54″ 13.2
6616 Galaksi Hercules 18j 17m 41.1d 22° 14′ 18″ 14.0
6617 Galaksi Draco 18j 14m 02.5d 61° 19′ 10″ 14.7
6618 Messier 17;
Swan Nebula;
Nebula Omega
Gugus terbuka Sagittarius 18j 20m 26d -16° 11′ 6.7
6619 Galaksi Hercules 18j 18m 55.5d 23° 39′ 20″ 13.1
6620 Nebula planit Sagittarius 18j 22m 54.1d -26° 99′ 18″ 12.7
6621 Galaksi Draco 18j 12m 55.3d 68° 21′ 48″ 14
6622 Galaksi Draco 18j 12m 59.8d 68° 21′ 14″ 15.0
6623 Galaksi Hercules 18j 19m 42.9d 23° 42′ 20″ 13.3
6624 Gugus bola Sagittarius 18j 23m 40.7d -30° 21′ 39″ 8.7
6625 Gugus terbuka Scutum 18j 23m 02.0d -12° 01′ 26″ 9.0
6626 Messier 28 Gugus bola Sagittarius 18j 24m 32.9d -24° 52′ 11″ 8.7
6627 Galaksi Hercules 18j 22m 38.9d ° 15′ 41″ 13.2
6628 Galaksi Hercules 18j 22m 21.9d ° 23′ 28″ 13.0
6629 Nebula planit Sagittarius 18j 25m 42.4d -23° 12′ 10″ 11.3
6630 Galaksi Pavo 18j 32m 35.1d -63° 17′ 36″ 13.7
6631 Gugus terbuka Scutum 18j 27m 11.3d -12° 01′ 52″ 11.7
6632 Galaksi Hercules 18j 25m 03.1d ° 27′ 32″ 12.3
6633 Gugus terbuka Ophiuchus 18j 27m 31.2d +06° 34′ 12″ 5.0
6634 Messier 69 Gugus bola Sagittarius 18j 31m 23.2d -32° 20′ 53″ 9.3
6635 Galaksi Hercules 18j 27m 37.1d ° 14′ 49″ 13.5
6636 Galaksi Draco 18j 22m 03.9d ° 66′ 37″ 13.5
6637 Messier 69 Gugus bola Sagittarius 18j 31m 23.2d -32° 20′ 53″ 9.3
6638 Gugus bola Sagittarius 18j 30m 56.2d -25° 29′ 47″ 9.2
6639 Gugus terbuka Scutum 18j 30m 59.3d -13° 09′ 21″
6640 Galaksi Lyra 18j 28m 08.3d ° 34′ 18″ 13.7
6641 Galaksi Hercules 18j 28m 57.4d ° 22′ 54″ 13.5
6642 Gugus bola Sagittarius 18j 31m 54.2d -23° 28′ 34″ 8.9
6643 Galaksi Draco 18j 19m 46.4d ° 74′ 34″ 11.5
6644 Nebula planit Sagittarius 18j 32m 34.7d -25° 07′ 44″ 10.7
6645 Gugus terbuka Sagittarius 18j 32m 37.9d -16° 53′ 02″ 8.5
6646 Galaksi Lyra 18j 29m 38.7d ° 39′ 51″ 13.0
6647 Gugus terbuka Sagittarius 18j 32m 49.3d -17° 13′ 43″
6648 Lintang ganda Draco 18j 25m 37.8d ° 64′ 58″
6649 Gugus terbuka Scutum 18j 33m 27.9d -10° 24′ 10″ 8.9
6650 Galaksi Draco 18j 25m 28.0d ° 68′ 00″ 13.9
6651 Galaksi Draco 18j 24m 19.7d ° 71′ 36″ 13.3
6652 Gugus bola Sagittarius 18j 35m 45.7d -32° 59′ 25″ 8.5
6653 Galaksi Pavo 18j 44m 38.4d -73° 15′ 48″ 12.5
6654 Galaksi Draco 18j 24m 07.6d ° 73′ 11″ 11.8
6655 Lintang ganda Scutum 18j 34m 30.9d -05° 55′ 15″
6656 Messier 22 Gugus bola Sagittarius 18j 36m 24.2d -23° 54′ 12″ 7.2
6681 Messier 70 Gugus bola Sagittarius 18j 43m 12.6d -32° 17′ 31″ 9.8
6694 Messier 26 Gugus terbuka Scutum 18j 45m -09° 23′ 8.0

6701-6800Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6705 Messier 11;
Gugus bèbèk alasan
Gugus terbuka Scutum 18j 51m -06° 16′ 6.3
6709 Gugus terbuka Aquila 18j 51m +10° 19′ 7.2
6712 Gugus bola Scutum 18j 53m 04.3d -08° 42′ 22″ 9.9
6715 Messier 54 Gugus bola Sagittarius 18j 55m 03.3d -30° 28′ 43″ 9.2
6720 Messier 57;
Nebula Cincin
Nebula planit Lyra 18j 53m 35.1d +33° 01′ 45″ 14.7
6723 Gugus bola Sagittarius 18j 59m 33.1d -36° 37′ 53″ 8.7
6726 Nebula Corona Australis 19j 02m[1] -35° 53′[1]
6727 Nebula Corona Australis 19j 02m[1] -36° 54′[1]
6729 Nebula Corona Australis 19j 01m 46.4d -36° 57′ 40″
6744 Galaksi spiral Pavo 19j 09m 45.3d -63° 51′ 21″ 9.2
6745 Galaksi ingkang sami interaksi Lyra 19j 01m 41.7d +40° 44′ 48″ 13.3
6751 Nebula planit Aquila 19j 05m 55.6d -05° 59′ 33″ 15.8
6752 Gugus bola Pavo 19j 10m 51.8d -59° 58′ 55″ 7.0
6755 Gugus terbuka Aquila 19j 08m +04° 14′ 8.6
6760 Gugus bola Aquila 19j 11m 12.1d +01° 01′ 50″ 11.4
6766 Nebula planit Lyra 20j 10m 23.7d +46° 27′ 40″ 11.9
6779 Messier 56 Nebula planit Lyra 19j 16m 35.5d +30° 11′ 04″ 8.9
6781 Nebula planit Aquila 19j 18m 28.1d +06° 32′ 19″
6782 Galaksi spiral Pavo 19j 23m 59.1d -59° 55′ 23″ 12.7
6790 Nebula planit Aquila 19j 22m 57.0d +01° 30′ 46″ 12.5
6791 Gugus terbuka Lyra 19j 20m 53d +37° 46′ 10.5

6801-6900Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6803 Nebula planit Aquila 19j 31m 16.5d +10° 03′ 22″ 15.2
6809 Messier 55 Gugus bola Sagittarius 19j 39m 59.4d -30° 57′ 44″ 8.1
6818 Little Gem Nebula Nebula planit Sagittarius 19j 43m 57.8d -14° 09′ 12″ 9.3
6819 Gugus terbuka Cygnus 19j 41m 18d +40° 11′ 00″ 7.3
6822 Galaksi Barnard Galaksi tak beraturan Sagittarius 19j 44m 57.8d -14° 48′ 11″ 18
6826 Kumpula planit berkedip Nebula planit Cygnus 19j 44m 48.2d +50° 31′ 30″ 10.2
6838 Messier 71 Gugus bola Sagitta 19j 53m 46.1d +18° 46′ 42″ 7.9
6853 Messier 27;
Nebula Dumbbell
Nebula planit Vulpecula 19j 59m 36.3d +22° 43′ 16″ 7.5
6864 Messier 75 Gugus bola Sagittarius 20j 06m 04.8d -21° 55′ 16″ 10.0
6866 Gugus terbuka Cygnus 20j 3.7m +44° 00′ 7.6
6872 Galaksi spiral Pavo 20j 16m 56.0d -70° 46′ 03″ 12.5
6884 (Duplikasi NGC 6766) Nebula planit Cygnus 20j 10m 23.7d +46° 27′ 40″ 11.9
6888 Crescent Nebula Nebula Cygnus 20j 12m 07d +38° 21′ 7.4
6891 Nebula planit Delphinus 20j 15m 08.8d +12° 42′ 16″ 10

6901-7000Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
6913 Messier 29 Gugus terbuka Cygnus 20j 23m 56d +38° 31′ 7.3
6914 Nebula Cygnus 20j 25m +42°
6934 Gugus bola Delphinus 20j 34m 11.5d +07° 24′ 15″ 10.5
6946 Galaksi spiral Cepheus 20j 34m 51.4d +60° 09′ 18″ 10.5
6960 Veil Nebula Nebula Cygnus 20j 45m 38.0d +30° 42′ 30″
6981 Messier 72 Gugus bola Aquarius 20j 53m 27.9d -12° 32′ 13″ 10.0
6994 Messier 73 Asterism[4] Aquarius 20j 59m -12° 38′ 8.9
6995 (Pérangan dari the Veil Nebula) Nebula Cygnus 20j 57m +31° 13′
6996 Kumpulan lintang Cygnus 20j 56m 25d +45° 28′
6997 Gugus terbuka Cygnus 20j 56m 40d +44° 39′ 10.0
6998 Galaksi eliptik Microscopium 21j 01m 37.7d -28° 01′ 55″ 15.6
6999 Galaksi lentikular Microscopium 21j 01m 59.5d -28° 03′ 32″
7000 Nebula North America Nebula Cygnus 20j 58m 47d +44° 20′ 4

Cathetan sukuBesut

  1. a b c d e f R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. [1]
  3. a b "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects.
  4. M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). "NGC 6994:-clearly not a physical stellar ensemble". Astronomy & Astrophysics. 383 (1): 163–170. arXiv:astro-ph/0111601. Bibcode:2002A&A...383..163O. doi:10.1051/0004-6361:20011730.

Uga delengenBesut