Wuku Dhukut

(Kaelih saka Dhukut)

Dhukut iku wuku sing kaping sangalikur. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathara Sakri.

Ngaat - Pon
Senen - Wage
Selasa - Kliwon
Rebo - Legi
Kemis - Paing
Jemuwah - Pon
Setu - Wage

Uga delengen

besut