Edmund Hillary

Edmund Hillary (1919 - 2008), punika satunggiling pamènèk redi saking Selandia Ènggal. Piyambakipun ingkang kaping pisan saged mènèk redi agung Himalaya ing 1953. Rikala punika piyambakpun dipunrèncangi sherpa Tenzing Norgay, satunggiling tiyang Nepal.

Edmund Hillary (2004)

Ing warsa 1984, piyambakipun dados Duta Ageng Selandia Ènggal ing India.