Ejaan basa Jawa ora resmi

Béda karo Ejaan basa Indonésia sing tunggal, ejaan basa Jawa ana manéka warna. Saben laladan bisa duwé cara maca lan nulis ora pada karo laladan liyané. Antarane: