Tuduhaké menu pokok

Béda karo Ejaan basa Indonésia sing tunggal, ejaan basa Jawa ana manéka warna. Saben laladan bisa duwé cara maca lan nulis ora pada karo laladan liyané. Antarane: