Gunung Pesagi inggih punika salah satunggaling gunung ingkang dumunung ing kacamatan Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, Indonésia. Gunung Pesagi inggih kalebet gunung ingkang paling inggil ingkang wonten ing Lampung.Dhuwuripun gunung Pesagi inggih kirang langkung 2.389 mèter saking ngginggil laut. Gunung Pesagi inggih punika gunung ingkang paling inggil ingkang wonten ing Lampung. Dhuwuripun gunung Pesagi ngantos 2.389 mèter sak nginggiling toya laut.[1]

Gunung Pesagi

Daya Tarik

besut

Ing ngandhap sukunipun gunung Pesagi punika dipunpitados minangka letakipun karajan Sekala Brak ingkang minangka asal-usulipun keturunan suku Lampung. Kaendahan saha alamipun Gunung Pesagi ingkang taksih asli ugi dados daya tarik piyambak kanggé para wisatawan. Saking pucuking gunung Pesagi, para wisatawan saged ningali kaendahaning wewengkon Lampung Barat, Dano Ranau, pemukiman masarakat OKU, Laut Lepas Krui, saha Laut lepas Belimbing. Kaistimewan dhateng pucukipun gunung pesagi punika amargi gadhah jalur dhaki ingkang nantang. Ing laladan ingkang dipunlangkungi saged kapanggih manéka warna tuwuhan ingkang saé, kados ta manéka warna jinis anggrek.[2] Ugi wonten manéka warna satwa alasan kados manuk ngantos kéwan-kéwan buas. Nanging sinten kemawon ingkang medal saha manggihaken flora saha fauna kasebat boten pareng mendhet punapa malih ngantos matèni kéwan utawi mburu binatangipun. Kajawi punika, kala rumiyin, ing pucuking Gunung Pesagi wonten pitung sumur, ingkang satunggal sumuripun kadhang kala medalaken ganda lisah wangi, lan boten sadaya tiyang saged pikantuk air kasebat saking pitung sumur ingkang wonten.

Jalur Dhaki

besut

Manawi badhé dhateng Gunung Pesagi punika saged liwat sapérangan margi ingkang wonten. Ingkang sapisan kanggé tiyang ingkang ngginakaken mobil piyambak, saking Bandar Lampung saged dugi kampung Bahway, Liwa ingkang betahaken wekdal kirang langkung 6 jam. Lajeng saged nerasaken lampah kanthi mlampah dhateng puncak pesagi. Manawi sampun dugi gerbang dhaki saged ngginakaken sapérangan jalur dhaki ingkang sampun wonten, inggih punika ingkang sapisan saking désa Bahway dhusun Way Pematu ingkang minangka pos 1. Jalur 1 punika dipunsebat jalur patah hati. Lajeng jalur kanggé dhateng pos 2 inggih punika liwat jalur pemukiman pendhudhuk désa Bahway. Jalur punika ugi dipunsebat jalur watu ingkang lande kanthi sesawangan alam désa ingkang khas, amargi ing sisih tengen saha keringipun kebak aliran kali, areal sawah, saha griya tradhisional masarakat désa bahway. Wekdal ingkang dipunbetahaken manawi medal jalur punika inggih kirang langkung 1,5 jam manawi standar. Ing jalur 2 saha 3 punika radi awrat amargi pendaki kedah ngliwati kali saha perkebunan kopi ingkang salajengipun badhé kepanggih kali malih. Lajeng manawi badhé dugi pos 3 sadèrèngipun liwat lawang rimba gunung. Wekdal ingkang dipunbetahaken dhateng pos 3 punika kirang langkung 1,5 jam kanthi jaluripun kebak jalur tanjakan. Lajeng ing pos 4, saged kapanggih manéka warna jinis tuwuhan anggrek macan. Ugi saged kapanggih kantong semar. Lajeng saking pos 4 dugi pos 5 dipunbetahaken wekdal 1 jam. Jalur pos 4 dhateng pos 5 punika kaetan radi mbebayani amargi kedah pindhah gigiring gunung saking gigir gunung satunggal dhateng gigir gunung sanèsipun. Lajeng saking pos 5 dugi pos 6 punika jalur pucuk gunung ingkang paling ngeri.

Uga delengen

besut

Cathetan suku

besut
  1. [1] Gunung {esagi (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)
  2. [2][pranala mati permanèn] Panorama Keindahan Gunung Pesagi (dipunundhuh tanggal 14 Januari 2013)