Guru kang nembe nerangake ana ing ngarep kelas

Guru (saka Sanskreta: गुरू guru) utawa dwija iku wong kang pagawéané mulang kawruh. Cara Jawané lan cara Indonésiané, guru adaté wong kang pakaryané mulang kawruh kanthi tugas mligi ndhidhik, ngajar, mbimbing, mernahakè, nglatih, mbiji, lan ngévaluasi murid[1].

Kerata basaBesut

Guru wonten ing basa Jawi saged dipunpérang minangka diguGU lan dipuntiRU.

RujukanBesut

  1. Sesuluh Basa Jawi. Solo: Tiga Serangkai. 1981. k. 49.