Guru (saka Sanskreta: गुरू guru) utawa dwija iku wong kang pagawéané mulang kawruh. Cara Jawané lan cara Indonésiané, guru adaté wong kang pakaryané mulang kawruh kanthi tugas mligi ndhidhik, ngajar, mbimbing, mernahakè, nglatih, mbiji, lan ngévaluasi murid[1].

Guru kang nembé nerangaké ana ing ngarep kelas
Guru Afrika ngajar ing ngisor wit

Kerata basa besut

Guru wonten ing basa Jawi saged dipunpérang minangka diguGU lan ditiRU.

Rujukan besut

  1. Sesuluh Basa Jawi. Solo: Tiga Serangkai. 1981. kc. 49.