Harya Suryaminata utawi ingkang misuwur kanthi sebutan Hasmi (ingkang miyos wonten ing Yogyakarta tanggal 25 Dhésèmber 1955) inggih punika salah satunggaling komikus lan pujangga skenario ingkang misuwur ing Indonésia. Karyanipun ingkang paling misuwur inggih punika Gundala Putra Petir, satunggaling tokoh wonten ing komik Indonesia.[1] Kirang langkung 23 irah-irahan buku seri Gundala dipunserat piyambakipun sasampunipun Maza, ingkang sampun dipunwedalaken langkung rumiyin ing taun 1968. Petualangan Gundala inggih saged dipunpungkasi ing tun 1982 kanthi bukunipun ingkang paling pungkasan inggih kanthi irah-irahan "Surat dari Akherat". Karya punika inggih sampun naté medal malih minangka komik strip ing Jawa Pos wonten ing taun 1988, nanging boten dangu kawontenanipun.

Hasmi
Hasmi.jpg
Hasmi pada saat peluncuran cetak ulang Gundala putra petir taun 2005
LairHarya Suryaminata
PakaryanSeniman

Hasmi gadhah satunggal garwa inggih punika Mujiyati lan kalih putra kanthi asma Asekar Dewangga lan Ainun Anggita Mukti.[2]

PendhidhikanipunBesut

Harya Suryaminata inggih sampun remen nggambar wiwit piyambakipun taksih mapan wonten ing tingkt SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Sasampunipun piyambakipun lulus SMA, Hasmi ing purwakanipun gadhah angen-angen saged dados insinyur, nanging piyambakipun gagal kanggé ngliwati tes mlebet wonten ing fakultas teknik ing Universitas Gadjah Mada (UGM). Wonten ing taun 1967 piyambakipun lajeng ndhaptar wonten ing Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), nanging ing jaman kuliahipun ing kampus punika namung saged tahan kalih taun lan dipunpungkasi ing taun 1968. Piyambakipun lajeng mutusaken kanggé medal amargi wekdalipun sampun telas kanggé damel serial Gundala ingakng piyambakipun sanget tresnani ing wekdal punika. Lajeng ing taun 1971, Hasmi kuliah malih ing Akademi Basa Asing wonten ing jurusan basa Inggris lan saged lulus ing taun 1974. Piyambakipun lajeng ugi sampun naté dados salah satunggaling murid ingkang paling dipuntresnani ing perguruan BIMA (Budaya Indonesia Mataram), nanging mutusaken kanggé boten aktip amargi piyambakpun sibuk kanggé nggambar.

FilmBesut

Sasampunipun Gundala Putera Petir boten dipunwedalaken malih, Hasmi lajeng banting setir dados pujangga skenario, lan ugi dados bintang tamu ing sinétron. Sapérangan skenario filem ingkang sampun naté dipunserat ing antawisipun inggih punika Kelabang Sewu (ingkang dipunsutradai déning Imam Tantowi), Lorong Sesat, Harta Karun Rawa Jagitan, lan sapérangan filem sanèsipun. Kajawi punika, piyambakipun ugi aktif kanggé nyera skenario wonten ing adicara-adicara kethoprak wonten ing TVRI Yogyakarta. Hasmi inggih ugi minangka satunggaling pujangga ingkang paling prodhuktip wonten ing teater Stemka kanggé adicara-adicara televisii ing Yogyakarta.[3]

Cathetan sukuBesut