Jambon (ing Basa Inggris: pink, utawi ing Basa Indonésia: Merah jambu), punika warni abrit (abang) ingkang boten patos abrit, dipuncampur kaliyan pethak (putih). Werni jambon punika asring dipungandhèngaken kaliyan sipat kawanitan. Sakwangsulipun, ingkang kagandhèng kaliyan sipat jaler punika warni biru[1].

Sekar Tulip awerni jambon

Ugi pirsani besut

Réferènsi besut

Pranala njawi besut