Kardama

Kardama (Sanskerta: कर्दम; Kardama), wonten salebeting mitologi Hindhu minangka resi. Panjenenganipun gadhah garwa, ingkang asma Dewahuti. Wonten ing kitab Bhagawatapurana, Kardama tapa wonten sakpinggiring lepen Saraswati dumugi sedasa taun. Anggenipun tapa éndah sanget. Déwa Wisnu gumun, lajeng Kardama dipunparingi anugrah, inggih punika Déwa Wisnu ingkang badhé reinkarnasi dados putranipun Kardama. Nanging prelu panggènan tatemtu kanggé miyosaken Wisnu. Pramila, awit kasektenipun, Kardama damel wilmana ingkang dipunparingi permata éndah. Wonten ing panggènan punika, Kardama kaliyan garwa angesang dumugi 100 taun. Panjenenganipun gadhah sangang putri, inggih punika Kala, Anasuya, Srada, Hawirbu, Gati, Kriya, Kyati, Arundati, sarta Santi. Sedaya putri dipungarwa resi agung, kados ta Marici, Atri, Anggira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bregu, Wasista, saha Atarwa. Salajengipun, Wisnu malih dados putranipun sadaya putri. Panjengenganipun dipunparingi asma Kapila. Saksampunipun Kapila miyos, Kardama tindak dhateng panggènan suci.

Kardama nalika tapa