Kempyang

Kempyang iku pérangan gamelan Jawa sing ditabuh. Kempyang iku disèlèhaké ana ing rancakan kang wis dipasangi pluntur minangka anjang-anjang, kaya déné kenong, bonang lan kethuk.

Kempyang

WujudBesut

Kempyang iki wujudé bunder ing tengahé nganggo pencon meh padha karo kethuk, mung waé béda titi laras.

SwaraBesut