Kèn Sagopi utawa Sagupi iku pangidung (wiraswara) ing kraton Mandura. Déning Basudewa, Ken Sagopi dijodhoake karo Antagopa, tukang angon ing Kabuyutan Widarakandhang. Nanging, dudu Antagopa kang mènèhi wiji marang anak-anaké wanita kraton iki. Putra-putrine ya iku:

Ana uga dhalang kang nambahi yèn ana putra liyané manèh, ya iku Pragota.

Saliyané ngemong anak-anaké, Ken Sagopi uga momong Kakrasana, Narayana, lan Rara Ireng.

Uga delengenBesut