Kitab Kaimaman iku kitab kaping telune tanakh lan uga kitab Torèt. Ing pirang basa Éropah, kitab iki diarani Leviticus, kang dijupuk saka basa Latin: Liber Leviticus sakai basa Yunani: (το) Λενιτικόν. Ing basa Ibrani, kitab iki diarani wayyikra kang tegesé iku: “Mula ditimbali déning panjenengan”, tembung-tembung pratama kitab iki.

Kitab iki isiné undhang-undhang kanggo ibadat lan upacara-upacara agama bangsa Israèl ing jaman mbiyen. Uga kanggo kaperluwane para imam (kaum Levi) kang tanggung jawab karo palaksanane.

Pethikan kang misuwur dhéwé saka buku iki ya iku kang mau déning Gusti Yesus dhawuh utama kang kapindho, "Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri" (19:18).