Kyai, ugi dipunserat Kiai, inggih punika piyantun ingkang dipunangungaken para santri utawa putra dhidhikipun sarta masarakat awit gadhah ngèlmu agami ingkang luhur, ingkang kathah saha gesang kanthi miturut syari'at agami, ndhèrèk lampah tarikat, mangertos hakikat saha wonten ingkang ma'rifat.

Pratélan Besut

A

D

H

I

M

N

S

W