Lintang Mahaputra Utama

Lintang Mahaputra Utama inggih punika dipundadosaken Lintang Mahaputra kelas III. Lintang Mahaputra Utama inggih punika ugi minangka salah satunggaling wujud lintang penghargaan sipil ingkang paling inggil, nanging dipunwedalaken lan dipunparingaken sasampunipun Lintang Republik Indonesia dhateng anggota korps militèr. Lintang punika dpunparingaken dhateng sinten kémawon ingkang gadhah jasa ageng sanget ing babagan militèr ugi. Lintang Mahaputra inggih papanipun satunggal tingkat langkung andhap tinimbang Lintang Republik Indonesia.[1] Ingkang pinaringan lintang Mahaputera punika sarat - saratipun ingkang umum inggih punika kedah:

 1. Warga Nagara Indonesia WNI
 2. Gadhah kapribaden lan budi pekerti ingkang saé
 3. Boten naté dipunukum kunjara langkung saking satunggal taun amargi nindakaken satunggaling tumindak ala.
Lintang Mahaputra Utama

Déné sarat ingkang mirunggan inggih punika gadhah jasa ingkang luar biyasa dhateng nusa lan bangsa ing satunggaling babagan tartamtu ing sak njawinipun babagan militèr, kados ta ing babagan pulitik, ékonomi, kauangan, sosial, kabudyan, pendhidhikan, kaamanan, pembangunan, administrasi, ngèlmu kawruh, tetanen, perikanan, peternakan, perindhustrian, perdagangan, pelayaran, lan sapanunggalanipun.

Wujudipun LintangBesut

Lintang Mahaputra Utama inggih wernanipun pethak kanthi lis ing pinggiranipun saking emas. Lintang punika gadhah sudut gangsal kanthi pucukipun inggih wujud satunggaling penthol mutiara. Wonten ing antawisipun sudut- sudut lintang katingal satunggaling berkas sinar ingkang kapérang saking 17 rerangkening mutiara. Déné ing tengah - tengahipun lintang wonten satunggaling bunderan ingkang dipunwujudaken déning satunggal tangke kapuk lan satunggal pang pantun ingkang saben kapuk lan pari kapérang saking wolung iji kembang kapuk kanthi ronipun lan sekawan dasa gangsal iji pari ingkang punika sedaya nggambaraken tanggal kamardikan bangsa Indonesia inggih ing tanggal 17 Agustus 1945. Kajawi punika, ing tengah- tengahipun bunderan punika ugi wonten seratan "MAHAPUTERA" ingkang dipundamel saking emas ingkang mapan wonten ing sinar - sinar emas ingkaxng minangka satunggaling lintang ingkang gadhah sudut sedasa ing sak nginggiling dhasar warni abrit. Dhasar warni abrit wonten ing salebeting bunderan lan dhasar warni pethak saking lintangipun inggih asalipun saking warninipun gendéra Indonésia inggih Sang Saka Merah Putih.

Lintang Mahaputera Utama inggih pitanipun awujud kalung sami kados Lintang Mahaputera Pratama lan Lintang Mahaputera Nararya. Déné dhasaring kukum dipunwedalaken tandha kaurmatan Lintang Mahaputera inggih punika UU Nomer 6 Drt Taaun 1959.

Ingkang NampiBesut

Tokoh- tokoh bangsa Indonésia ingkang sampun kaparingan penghargaan Lintang Mahaputera Utama punika ing antawisipun inggih punika:[2]

 • AANG KUNAEFI, H
 • ABAS, A., Mr. (Almarhum)
 • ABDOERRACHMAN, M., S.H.
 • ABDUL HALIM, Dr. (Almarhum)
 • ABDUL HALIM, K.H. (Almarhum)
 • ABDUL KADIR (Almarhum)
 • ABDUL KARIM PRINGGODIGDO, Mr. Drs.(Almarhum)
 • ABDUL MADJID, M.
 • ABDUL MADJID IBRAHIM, H., Prof.Drs.
 • ABDUL MUIS (Almarhum)
 • ABDUL RACHMAN RAMLY
 • ABDUL RACHMAN SALEH, Prof.Dr.(Almarhum)
 • ABDUL ROZAK bin PANGERAN MOHAMMAD ALI (Almarhum)
 • ABDULLAH CHOLIL, dr.,MPH.
 • ABDULLAH UDJONG RIMBA, H.
 • ABDULRAHIM PRATALYKRAMA, R. (Almarhum)
 • ABDURRAHMAN WAHID, K.H.
 • ABDURRAHMAN SAYOETI, H., Drs.
 • ABU HANIFAH, Dr. (Almarhum)
 • ABU HARTONO
 • ACHMAD CHOTIB, K.H. TB. (Almarhum)
 • ACHMAD SUKARMADIDJAJA
 • ACHMAD TIRTOSUDIRO
 • ACHMADI
 • ADISUTJIPTO, A. (Almarhum)
 • ADIWINATA, H.K. (Almarhum)
 • ADNAN BUYUNG NASUTION, Dr., S.H.
 • ADNIL HASNAN HABIB
 • AFIF MA'ROEF, Drs.
 • AGOES MUCHSIN DASAAD (Almarhum)
 • AGUS SUJONO, H., Ir.
 • AHMAD WATIK PRATIKNYA, Dr.Ph.D.
 • ALALA, H., Ir.
 • ALAMSJAH RATU PERWIRA NEGARA
 • ALI AFFANDI
 • ALI ALATAS, S.H.
 • ALI AMIN, H.M., S.H.
 • ALI BUDIARDJO
 • ALI MURTOPO
 • ALI SADIKIN
 • ALI SAID, S.H.
 • ALI YAFIE, M, KH, Prof.
 • AMIEN RAIS, H.M., Dr.M.A.[3]
 • AMIRUDDIN, A, Prof.Dr.
 • AMIRUDDIN, A, Prof.Dr.
 • ANDI PANGERAN PETARANI (Almarhum)
 • ANI IDRUS, HJ. (Almarhumah)
 • ANWAR HARJONO, H., Dr.S.H.
 • ANWARI, Ir.
 • ARDANS, H.M., S.H.
 • ARIFIN HARAHAP, S.H.
 • ARISTIDES KATOPPO
 • ARNOLD MONONUTU (Almarhum)
 • ARTATI MARZUKI SUDIRDJO, Ny.
 • ARUDJI KARTAWINATA, H. (Almarhum)
 • ASRUL SANI. H., Drs.
 • ASTUTY HASINAH HARYONO SUYONO, Ny.
 • ASWISMARMO
 • Atang Ruswita
 • AZWAR ANAS, Ir.
 • AZWAR RASJID, drs.
 • BACHTIAR RIFAI, H.Tb., Prof.Dr.Ir.
 • BAHDER DJOHAN, Prof.Dr. (Almarhum)
 • BAIQUNI, A., Prof.M.Sc.Ph.D.
 • BAMBANG KESOWO, S.H.,LLM.
 • BARAMULI, H.A.A., Dr. SH.
 • BARLI HALIM, S.E.
 • BASUKI RACHMAT (Almarhum)
 • BASWEDAN, A.R. (Almarhum)
 • BEDDU AMANG, Dr.Ir.M.A.
 • BUNG TOMO (Almarhum)
 • CHAERUL SALEH
 • CHOLIL BADAWI, H.M., Drs.
 • CYPRIANA PUDYIATI COSMAS BATUBARA, Ny.
 • DAHLER, P.F. (Almarhum)
 • DANIEL ELIAS MOGOT (Almarhum)
 • DARMASETIAWAN, Dr. (Almarhum)
 • DAWAM RAHARDJO, M. Prof. Dr
 • DIAH, B.M.
 • DJADJA SUPARMAN
 • DJALI AHIMSA, Ir.
 • DJAMIN GINTING, S. (Almarhum)
 • DJA'FAR HUSIN ASSEGAF, Drs.
 • DJENAL ASIKIN WIDJAJA KOESOEMA, R., Prof.Dr. (Almarhum)
 • DJOKOSUTONO, Prof.,S.H.
 • DJUNAEDI HADISUMARTO, Dr.
 • DJUNET JOESOEF. M, (Almarhum)
 • DOMOPRANOTO, R.NG.
 • DWIPAYANA, G., Drs.
 • EDDY SABARA, H.

Cathetan sukuBesut

 1. BINTANG MAHAPUTERA(dipunundhuh tanggal 7 Maret 2013)
 2. Bintang Mahaputera Utama(dipunundhuh tanggal 8 Maret 2013)
 3. Penerima Bintang Mahaputera Utama