Masjid Muhammad Cheng Ho

Masjid Muhammad Cheng Hoo ya iku masjid kang diyasa déning muslim tionghoa sing kagabung marang Persatuan Islam Tionghoa Indonésia (PITI) Jawa Wétan.[1] Manggon ing Jl. Gading No. 2 Surabaya lan sanggup nampung 200 jamaah.[1] Wewangunan kanthi arsitèktur Tiongkok iku saklebatan luwih memper klentheng tinimbang masjid.[1] Sinaput rupa abang getih lan kubah modhèl trap-trapan tumpuk telu, Masjid Muhammad Cheng Hoo pancen ngemba yasan-yasan kas Tiongkok kuna.[1] Nadyan cakrike artistik, nanging ora pati gedhé kanggo ukuran sawijining papan ngibadah.[1] Wewangunan intine mung ukuran 11 x 9 mèter.[2] Nanging yèn dielokake karo teras sisih kiwa tengen, ambané masjid mau dadi 21 x 11 mèter.[2] Pérangan dhuwur wewangunan inti mau dumadi saka 8 sisih.[2] Angka-angka mau duwé teges dhéwé-dhéwé.[2] Angka 11 minangka ukuran ka’bah rikala mentas diyasa déning Nabi Ibrahim, 9 minangka lambang anané Wali Sanga, déné 8 mengku teges pat kwa (kejayaan utawa kabegjan ing basa Tiongkok).[2] Replika kapal layar duwéke Laksamana Cheng Hoo ngrenggani pérangan sisih tengene masjid.[2] Relief kang nggambaraké aksi heroike Laksamana Cheng Hoo ing sagara tinatah ing témbok.[2] Laksamana Cheng Hoo minangka panglima perang sagara sing ngrasuk agama Islam.[2] modhel masjid kanthi cangkrik Tiongkok kuna mau diilhami déning masjid Niu Jie ing Beijing, Cina.[2]

Gambar masjid Muhamad Cheng Ho

Cathetan suku besut

  1. a b c d e "Masjid Muhammad Cheng Ho".Panjebar Semangat.edisi 41:2007 kaca:29
  2. a b c d e f g h i "Masjid Muhammad Cheng Ho".Panjebar Semangat.edisi 41:2007 kaca:30