Mesin sekawan lampah
1. Mlebetaken
2. Ngompres
3. Doyo
4. Medhalaken

Mesin obong lebet inggih punika mesin ingkang dayanipun saking prosès pangobongan gas (utawi campuran lisah kaliyan hawa) wonten salebeting ruangan ingkang ketutup. Ruangan ingkang ketutup dipuntepangi wonten istilah teknik mesin ingih punika minangka kamar obong utawi (Inggris: combustion chamber utawi Basa Indonesia: ruang bakar). Kobongipun gas andadosaken muai utawi melar, lan melaripun gas wau ndhorong wonten ing sadaya arah, ing wekdal punika piranti ingkang saged ébah lajeng kadhorong. Ébahipun piranti punika gadhah daya lan saged dipunmupangataken kanggé werni-werni kabetahan.

Mesin obong lebet wonten pangertosipun masarakat langkung caket dhumateng mesin kanggé kendaraan utawi motor, punika boten klentu amargi kendaraan utawi motor ngagem mesin sehker sekawan jangkah utawi mesin sehker kalih jangkah. Mesin sehker punika kalebet tipe mesin obong lebet. Mesin Wankel, turbin gas, mesin jèt kaliyan rokèt ugi tumut wonten golongan punika.

Pranala njawiBesut

 
Animasi cara kerja saking mesin 2 tak