Kaca iki, kaca panganggo:Hadiyono. Panganggo iki wis nggabung karo Wikipedia Basa Jawa wiwit tanggal 15 Mei 2008.

Babel:
id-NPengguna ini merupakan penutur ibu bahasa Indonesia.
suKontributor ieu pamaké tulén basa Sunda.
en-2This user can contribute with an intermediate level of English.
jv-1Naraguna puniki gadhah kawruh dhasar basa Jawi.