Nasi kuning

Sega kuning kuliner khas Indonesia. Panganan iki digawé saka beras sing dimasak bebarengan nganggo kunir, santen lan bumbon crakèn. Amarga iku, sega kuning rasané luwih gurih tinimbang sega putih. Sega kuning uga salah sawijining variasi nasi putih sing kerep dikanggokake dadi tumpeng. Sega kuning racaké disandhingké karo aneka warna lauk-pauk khas Indonesia.

Sak porsi sega kuning lengkap, nganggo teri kacang, empal gepuk, balado urang, urab, lan sambel gorèng kenthang
Sega kuning wujud tumpeng

Ing sajrone tradisi Indonesia, wernané sega kuning nglambangke gunung èmas sing tegesé kasugihan, kamakmuran lan adiluhung. Kamangka, sega kuning kerep digawé nalika ana syukuran lan prastawa-prastawa liyané kaya ta lairan, nganténan lan sapanunggalané. Ing tradisi Bali, warna kuning iku salah sijining papat warna kramat saliyané putih, abang lan ireng. Mula, sega kuning kerep didadékake sajènan in upacara kuningan.