Sri Susuhunan Pakubuwana I utawi Pangéran Puger utawi Radèn Mas Darajat (miyos ing Plèrèt, 1648 – séda ing Kartasura, 22 Pèbruari 1719 dumugi yuswa 71 taun) inggih punika raja trah Mataram ingkang pungkasan wonten ing kraton Plèrèt, lan raja ingkang kaping tiga wonten ing kraton Kartasura.

Priksani ugi

besut


Dipunrumiyini
déning:
Amangkurat III
Raja Kasunanan Kartasura
1705 - 1719
Dipunlajengaken
déning:
Amangkurat IV