Parembugan:Litowen

Parembugan giyat

GabungBesut

Wah tibake wis ana yakuwi Lituania nyuwun tulung apike digabungake.Pras 05:19, 21 Mei 2008 (UTC)

Mengko tak-gabungaké. Meursault2004ngobrol 17:06, 21 Mei 2008 (UTC)

LitowenBesut

Jebulé biyen diarani Litowen ya miturut kalawarta Kajawen, déning dongeng Kramanipun Prabu Wladhimir. Pripun badhe dipun gantos napa? --Tukijo rembugan 27 Sèptèmber 2016 04.06 (UTC)

Nembé sumerep kula. Kula sarujuk dipungantos Mas @Jadinegara:. Wonten ugi Vladimir dados Wladhimir, lsp. Kathah jebulé nami asing ingkang sampun kajawanisasi. Kula sarujuk yèn nami-nami punika dipunuri-uri malih. Ingkang nami-nami cara Indonésia saged minangka alternatif. Cahyo Ramadhani rembugan 27 Sèptèmber 2016 07.59 (UTC)

Inggih mas @Cahyo Ramadhani: punika saking dongen Tri Bogatyr utawi tri binathara, kadosipun mitos bangsa Slavi. mangga dipun pirsani dhaftar nami-nami ingkang pun dijawani miturut crita punika, bok menawi jenengan péngin uga nambahi saged nyuwun aksès kanthi mlebet akun gugel. --Tukijo rembugan 28 Sèptèmber 2016 01.45 (UTC)

Ngalih kacaBesut

Mas @Jadinegara:, menawi badhé ngalih kaca, klik mawon menu "Liyané" (kiwané Golèk), lajeng klik "Lih". Wonten ing kaca alihan, panjenengan kantun ngganti sesirah énggal mawon ingkang trep, nuli klik "Ngalih kaca". Cobi kaca "Lituania" punika dipunpindhah piyambak dados "Litowen". Cahyo Ramadhani rembugan 28 Sèptèmber 2016 04.47 (UTC)

nggih matur suwun mas @Cahyo Ramadhani:. mangke kula cubi ten kaca pangguna kula --Tukijo rembugan 28 Sèptèmber 2016 04.54 (UTC)
Sip, Mas @Jadinegara:. Sampun kasil. Bénjang menawi wonten perkawis kados makaten malih, panjengan sampun saged nandhangi. :) Cahyo Ramadhani rembugan 28 Sèptèmber 2016 05.01 (UTC)

Pertalan JawaBesut

Mas @Jadinegara:, ngenani pertalan tembung Jawa, kula usul punika dipundamel ing kaca wiki mawon kados makaten kémawon. Panjenengan saged damel wonten ing Panganggo:Jadinegara/Pertalan Jawa, supados kula lan tiyang sanès saged mbiyantu tanpa prelu konfirmasi surèl. Cahyo Ramadhani rembugan 28 Sèptèmber 2016 04.47 (UTC)

Bali menyang kaca "Litowen".