Polisakarida utawi Polysaccharide inggih punika makromolékul polimèr kaliyan pintén-pintén monosakarida ingkang digayutakné kaliyan tautan glikosidik. Pintén-pintén polisakarida gadahi peran dados matèri simpénan, ingkang dihidrolisis ménawi dibutuhakè kanggè nyédiakén gnédis kanggè sèl. Polisakarida sanès gadahi péran dados matèri pémbangun kanggè struktur-struktur ingkang ngélindungi sèl utawi sédaya organismé. Arsitèktur lan mupangatipun polisakarida dipuntémtuakén dèning monomèr-monomèr géndisipun lan dèning panggènan tautan glikosidikipun. [1] Polisakarida kagolong polimèr ingkang dipunsusun kaliyan rantai monosakarida. adèdasar mupangatipun polisakarida sagéd dipungolongakén dados kalih bagian inggih punika polisakarida struktural, saha polisakarida nutrièn. Dados komponén struktural, polisakarida bérpréan dados bangun lan nyusun komponèn organèl sèl sérta dados molékul péndukung intrasèl. Polosakarida ingkang kagolong inggih punika sèlulosa dipuntémuakén ing dinding sèl tanduran, kitin ingkang dibangun dènèng turunan glukosa inggih punika glukosamin ingkang dipuntémuakén ing cangkang urang, képiting lan sanèsipun. Sèlulosa dados salah satunggaling polisakarida struktural polimèr ingkang botén nyabang, kabéntuk saking monomer -D glukosa ingkang gégayutan sami kaliyan  (1→4) glikosida jumlah rantai utawi -D glukosa anèka warni, kanggè pintén-pintén jénis nyapai èwunan unit glukosa. Ikatan  (1→4) glikosida gadahi sèlulosa damél langkung cnédérung béntuk rantai kéncéng, punika disébapakè ikatan glikosida namung béntuk séjénis yaiku  (1→4) glikosida. [2](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012). polisakarida inggih punika jénising karbohidrat sangking kirang langkungipun 6 monosakarida kaliyan rantai knécéng utawi cabang. [3](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012). polisakarida merupakan polimèr ingkang dipunsusun dèning rantai monosakarida. adédasar fungsinipun polisakarida sagéd dipungolongakén dados kalih. [4](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012). po.li.sa.ka.ri.da [n Kim] karbohidrat ungkang béntuk gabungan molékul monosakarisa ing katah, tuladhanipun : pati, saha selulosa. [5](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012). Polisakarida inggih punika karbohidrat ingkang komplèks. menawi dihidrolisis, polisakarida badhè ngasilakén katah unit monosakarida. Polisakarida kapèrang dados kalih jénis inggih punika homopolisakarida ngandung namung satunggal jénis unit monomér, saha hètéropolisakarida ingkang ngandung kalih utawi langkung jénis unit monosakarida ingkang béntén. Polisakarida biasanipun botén karaos, botén larut ing toya. Tuladhanipun: homopolisakarida inggih punika pati ingkang katah ngandung unit-unit D-glukosa, ananging asam gantos tuladha sking heteropolisakarida. [6](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012).

tepung kentang adalah contoh pati

Macam-Macam polisakarida besut

1. AMILUM utawi Tepung – Rantai glikosidik glukosa : glukosa utawi glukon – Amilosa (15-20%): ‘’helix’’, boten bercabang. – Amilopektin (80-85%): bercabang. – Saking 24-30 residu glukosa. – Simpenan karbohidrat ing tanduran – Tes lod : biru – Ikatan C1-4 : kenceng – Ikatan C1-6 : titik percabangan. 2. GLIKOGEN – Simpenan polisakarida kewan. – glukosan rantai a. – Rantai nyabang katah – Lod tes : abrit. 3. INULIN – Pati ing oyot utawi umbi tanduran katamtu. - Fruktosan – Larut ing toya anget. – Saged nemtuaken kecepatan filtrasi glomeruli – Tes lod negatif. 4. DEKSTRIN : sangking hidrolisis pati 5. SELULOSA : (serat tanduran) – Konstituen utami ‘’framework’’ tanduran. – Boten larut ing toya – Saking unit b. – Boten saged kacerna mamalia (enzim kangge mecah ikatan beta boten wonten). – Usus ruminansia, herbivora wonten mikroorganisme saged mecah ikatan beta : selulosa dados sumber karbohidrat. 6. KHITIN – Polisakarida invertebrata – Unit N-asetil-D-glukosamin b1-4) 7. GLIKOSAMINOGLIKAN – Karbohidrat kompleks – (+asam uronat, amina) – Nyusun jaringan,tuladhanipun tulang, elastin, kologen. Tuladhanipun : asam hialuronat,chondroitin sulfat . 8. GLIKOPROTEIN – Wonten ing cairan awak jaringan – Saking membran sel – Protein+karbohidrat [7](dipununduh tanggal 8 oktober 2012).

Fungsi Polisakarida besut

Pinten-pinten polisakarida fungsinipun dados bentuk panyimpenan kangge monosakarida saha sanesipun gadahi fungsi dados unsur struktural ing salebeting dinding sel lan jaringan pengiket. Glikogen lan pati merupakan polisakarida simpenan wonten ing tanduran lan manungsa menawi selulosa polisakarida struktural ingkang gadahu fungsi dados balung semu kangge tanduran. pati saha glikogen dihidrolisi ing salebeting saluran pencernaan dening amilase, nanging selulosa boten saged nyerna. Ananging selulosa gadahi peran ingkang wigati kangge manungsa amergi dados sumber serat ing panganan manungsa. [8](dipununduh Tanggal 8 Oktober 2012).

Cathetan suku besut

  1. >Campbell,Neil A,dkk."BIOLOGI Edisi kedelapan Jilid 1".ISBN.Erlangga.Jakarta.(2008:77)
  2. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2012-10-26. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2012-10-25. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. www.chem-is-try.org
  5. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2013-03-27. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  6. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2013-10-02. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  7. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2012-10-25. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  8. "Archive copy". Diarsip saka sing asli ing 2013-10-02. Dibukak ing 2012-10-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)