Salebetipun agami Kristen, mangsa Pra-Paskah (basa Inggris: Lent) inggih punika mangsa ingkang ngrumiyini Paskah. Mangsa puniki nyakup sekawandasa dinten sadèrèngipun Kemis Pethak.

Taun Liturgi
Gréja Ritus Kulon
Gréja Ritus Wétan

Manawi Paskah punika mèngeti Yesus wungu saking séda sasampunipun pejahipun ing salib, mangsa Pra-Paskah magepokan kaliyan cecawis Peken Suci, ingkang mèngeti kadadosan ingkang nuju dhumateng paukuman Yesus déning Kakaisaran Romawi. Puniki dumados ing taun 29 masehi.

Wonten sekawandasa dinten salebetipun mangsa pra-paskah ingkang dipuntengeri kanthi pantang saking panganan lan kanikmatan, lan tindak keduwung sanèsipun.

Réferènsi besut

  • Ensiklopedia Katholik, 1908: Lent. Historical development.


Cithakan:Katolik-stub