Salebeting agama Kristen tradhisi kilèn (kalebet Katulik Roma lan Protestanisme), Rebo Awu punika dinten pisanan mangsa Pra-Paskah. Puniki dumados ing dinten Rebo, 40 dinten sadèrèngipun Paskah tanpa ngètang dinten-dinten Minggu utawi 44 dinten (kalebet Minggu) sadèrèngipun dinten Jemuah Adi.

Taun Liturgi
Gréja Ritus Kulon
Gréja Ritus Wétan

Tanggal-tanggal Rebo Awu ing taun 2006 dumugi 2019: