Mékrad Dalem Yésus Kristus

(Kaelih saka Mékrad Dalem)

Mékrad Dalem Yésus Kristus punika prastawa ingkang dumados 40 dinten sasampunipun Wungu Dalem Yésus, ingkang dipunseksèkaken déning murid-murid Dalem, Yésus Kristus kaangkat minggah dhumateng langit lan salajangipun ical saking pasawangan sasampunipun katutup méga, kados déné ingkang dipuncathet salebetipun pérangan Prajanjian Énggal ing Alkitab Kristen.

Bagéan saka seri babagan
Yésus Kristus

Barkas:Kölner Maler um 1450–1460 001.jpg

Asma lan sesebutan
YésusKristusMesiasIsa AlmasihJuruwilujeng

Yésus Kristus lan Kakristenan
KronologiKalairanSilsilah
PambaptisanPelayananMukjizat
PerumpamaanBujana AkirPanyekelan
PangadilanPanyalibanPati
PanguburanWunguMékrad
Rawuh kapindhoPenghakiman

Ajaran utama Yésus Kristus
MesiasKotbah ing Bukit
Donga Rama KawulaUkum Katresnan
Bujana WengiAmanat Agung

Pandhangan marang Yésus
Pandhangan Kristen
Pandhangan Islam
Pandhangan Yahudi
Yesus jroning sajarah
Yesus jroning karya seni

Taun Liturgi
Gréja Ritus Kulon
Gréja Ritus Wétan

Kitab Para Rasul nyaathet langkung dhetil prakawis pirembagan antawisipun Yésus lan murid-murid Dalem nyaketi wekdal Mékrad Dalem.[1] Para murid Yésus dipungambaraken taksih dèrèng paham sanget teges sadaya prastawa ingkang dipunalami. Kathah saking murid-murid wau ingkang taksih ngajeng-ngajeng bilih Yésus bakal mulihaken karajan Daud ingkang runtuh wiwir dipunkawonaken déning Karajan Babel.[2] Nanging Yésus gadhah misi sanès ingkang sanès saking donya. Panjenenganipun paring pesen dhumateng murid-muridipun: "... kowé bakal padha dadi seksi-Ku ana ing kutha Yérusalèm, ing tanah Yudéa kabèh lan ing tanah Samaria, malah ing salumahing bumi."[3] Lan sasampunipun nilaraken pesen punika, dipuncathet bilih Yésus kaangkat dhumateng swarga, lan dipunseksèkaken déning murid-muridipun. Prastawa punika adamel murid-muridipun ndomblong. Nanging kalih malaékatipun Gusti ngatingalaken dhiri lan ngélingaken para murid dhumateng pesen ingkang sampun dipunparingaken Yésus kanggé para murid.

Réferènsi besut