Salat Jenazah iku jinis salat kang diayahi tmrap jenazah muslim. Saben muslim kang tilar donya lananang utawa wadon dishalati déning muslim kang isih urip kanthi status ukum fardhu kifayah.

Salat jenazah ing Iran.
Salat jenasah nalika sedane Ahmad Shafi ing Banggaladésa (2020)

Sarat

besut

Sarat sajeroning panyelenggaraan salat iki ya iku:

  • Sing ngayahi salat kudu ngebaki sarat sah salat kanthi umum (nutup aurat, suci saka hadas, ngadhep kéblat lsp)
  • Jenazah/Mayit kudu wis diadusi lan dikafani.
  • Jenazah didèlèh ing sisih wong kang ngayahi salat, kajaba diayahi ing kubur utawa salat ghaib.

Rukun Salat Jenazah

besut

Salat jenazah ora nganggo ruku', sujud utawa iqamah, nanging sajeroning posisi ngadeg wiwit takbiratul ihram nganti salam. Ing ngisor iki urutané:

  1. Niat, kaya déné salat-salat liyané cukup diucapaké sajeroning batin ora perlu dilafalaké. [1] Archived 2011-11-08 at the Wayback Machine.[2] Niat salat jenazah

> Tumrap jenazah wong lanang: " Ushalli 'alaa haadzal mayyiti arba 'a takbiiraatin fardhal kifaayati ma'muumam/imaaman lillahi ta'aalaa, Allahu akbar "

> Tumrap jenazah wanita: " Ushalli 'alaa haadzihil mayyiti arba 'a takbiiraatiin fardhal kifaayati ma'muuman/imaaman lillahi ta 'aalaa, Allaahu akbar "

  1. Takbiratul Ihram pisanan banjur maca surat Al Fatihah
  2. Takbiratul Ihram kaloro banjur maca shalawat marang Rasulullah SAW minimal:"Allahumma Shalli 'alaa Muhammadin" tegesé: "Yaa Allah paringana salawat marang Muhammad"
  3. Takbiratul Ihram katelu banjur maca donga kanggo jenazah minimal:"Allahhummaghfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu" kang tegesé: "Yaa Allah ampuni panjenengané, paringana rahmat, kasajahtran lan apuranen panjenengané". Yèn jenazah kang dishalati iku wanita, wacan Lahuu diganti nganggo Lahaa. Dadi tumrap jenazah wanita wacané dadi: "Allahhummaghfir laha warhamha wa'aafiha wa'fu anha". Yèn mayité akèh wacané Lahuu diganti Lahum. Dadi kanggo jenazah kang akèh wacané dadi: "Allahhummaghfir lahum warhamhum wa'aafihim wa'fu anhum"
  4. Takbir kapapat banjur maca donga minimal:"Allahumma laa tahrimnaa ajrahu walaa taftinna ba'dahu waghfirlanaa walahu." kang tegesé: "Yaa Allah, aja nganti pahalané ora teka utawa aja Panjenengan nguculaké kita ngenani pahalané, lan aja nganti Panjenengan maringi kita fitnah sapungkuré, sarta ampuni kita lan dhèwèké." Yèn jenazahé wanita, wacané dadi: "Allahumma laa tahrimnaa ajraha walaa taftinna ba'daha waghfirlanaa walaha."
  5. Ngucapaké salam

Salat Ghaib

besut

Yèn ana kulawarga utawa muslim liya kang tilar donya ing panggonan kang adoh saéngga jenazahé ora bisa dihadiraké bisa dianakaké salat ghaib tumrap jenazah mau. Pelaksanaané padha karo salat jenazah, mung bédané ana ing niyat shalaté.

Niat salat ghaib:"Ushalli 'alaa mayyiti (Fulanin) al ghaaibi arba'a takbiraatin fardlal kifaayati lillahi ta'alaa"

Maknané: "aku niyat salat gaib kanggo mayit (fulanin) patang takbir fardu kifayah minangka (makmum/imam) amarga Allah""

tembung fulanin diganti nganggo jeneng mayit kang dishalati.

Rujukan

besut