Tuduhaké menu pokok
Samosa dibarengi patang warna saos

Saos inggih punika cuwèran ingkang kenthel kados pasta ingkang kadamel saking bubur woh-wohan warni abrit kadosta lombok, tomat, terasi saha bumbu sanesipun. Saos punika ginanipun kanggé campuran panganan kados ta mi, gorengan, bakso, lan sanès-sanèsipun supados raosipun langkung eca utawi mantep.