Saos inggih punika cuwèran ingkang kenthel kados pasta ingkang kadamel saking bubur woh-wohan warni abrit kadosta lombok, uyah, bawang, brambang, tomat, trasi saha bumbu sanèsipun. Saos punika ginanipun kanggé campuran dhaharan kados ta mi, gorengan, bakso, lan sanès-sanèsipun supados raosipun langkung éca utawi mantep. Manéka warna jinisipun saos kadosta mayonais, saos tomat, saos tiram, saha sanèsipun.

Samosa dibarengi patang warna saos